KLUKAMA DO NĚMČINY

Překlad Klukama do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 266, Čas: 0.0842

Příklady použití Klukama ve větě a jejich překlady

Jungs ( kluci , chlapci , hoši )
Ona chodí s klukama z vysoké.
Sie geht mit Jungs vom College aus?
Mluvila jsem s těma klukama když se to stalo.
Ich sprach mit diesen Jungs, als es passierte.
Typen ( chlapi , lidi , kluci )
Většinou jsem si jen povyrazil s klukama co to tajili.
Bisher war es nur Sex mit Typen, die sich noch nicht geoutet hatten.
Já ti vždycky záviděla že jsi dokázala chodit s dvěma klukama najednou.
Ich habe immer gehasst, dass du mit zwei Typen zur selben Zeit ausgehen konntest.
Já spím s klukama jenom za prachy.
Ich schlafe mit Männern nur für Geld.
Mluvila jsem s klukama z kanceláře kteří tím taky prošli.
Ich sprach mit Männern in meinem Büro, die das durchgemacht haben.
Victorie s kolika klukama jsi chodila než jsi potkala teda.
Victoria,"Wie viele Freunde hattest Du, bevor Du angefangen hast, Ted zu treffen"?
Potkali jsme s klukama hrozný lidi.
Meine Freunde und ich hatten Krach mit so ekligen Leuten.
Je to mrcha. spí s klukama.
Sie schläft mit Kerlen.
Jeď bav se s jinejma klukama.
Geh und hab Spaß mit anderen Kerlen.
Jiné příklady vět
S těma klukama jsem hrál fotbal.
Ich spielte mit den ganzen Jungs Fußball.
Už nehraju s klukama.
Ich spiele nicht mehr mit Jungs.
Brii voodoo vážně nechodí na tyhle rande večeře s klukama.
Bri, Voodoo verabredet sich nicht mit Typen zum Abendessen.
Mě nevadí jestli má sex s klukama.
Mir macht es nichts, dass er mit Männern Sex hat.
Ta nerandí s klukama jako jsi ty.
Sie geht nicht mit Typen wie dir aus.
Chceš vědět s kolika klukama jsem už spala.
Willst du wissen, mit wie vielen Jungs ich geschlafen habe?
Jen šel na pivo s nějakýma klukama.
Er hängt bloß mit ein paar Typen ab.
To skrývání se zahýbání s klukama být ta druhá žena"- to miluješ.
Das Herumschleichen, Freunde betrügen, die andere Frau sein... dir geht dabei einer ab.
Já randím jenom s klukama co pijou snapple.
Ich geh' nur mit Männern aus die Snapple trinken.
Měl bys jít za svýma klukama.
Geh lieber wieder zu deinen Freunden.
Oslavili jste to s klukama.
Hast du mit deinen Jungs gefeiert?
Tak do toho promluv si s klukama.
Na los, geh zu deinen Freunden.
No já byl na internátu se 400 klukama.
Na ja, ich war mit 400 Jungs im Internat.
Nebo měj sex s jinýma klukama.
Oder Sex mit anderen kerlen?
Měla jsi sex se sedmi klukama.
Du hattest Sex mit sieben Typen.
Jedeme za svýma klukama.
Wir besuchen unsere Freunde.
Kromě chvil kdy bývá s mladýma klukama.
Außer, wenn er mit 1-2 jungen Kerlen unterwegs ist.
Spí jen s klukama na její reklamní firmy.
Sie schläft nur mit Typen in ihrer Werbeagentur.
Popravdě jsem chodila víc s klukama než s holkama.
Die Wahrheit ist, ich hatte mehr Freunde als Freundinnen.
Nechtěla bych abys o tom mluvil s klukama.
Ich möchte nicht, dass du es deinen Freunden erzählst.

Výsledek: 266, Čas: 0.0842

"Klukama" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc