KNIHOVNU DO NĚMČINY

Překlad Knihovnu do Němčiny

Výsledek: 257, Čas: 0.1117

Příklady použití Knihovnu ve větě a jejich překlady

Bibliothek ( knihovně )
Nelze načíst knihovnu%%.
Bibliothek %1 kann nicht geladen werden:.
Merlinovu knihovnu.
Merlins Bibliothek finden?
Bücherei ( knihovně )
Novou knihovnu.
Eine neue bücherei?
Chtěl jsem jen koně ne knihovnu.
Ich wollte ein Pferd, keine Bücherei.
Jestli se nikki nevrátí domů tak toby stejně knihovnu nepotřebuje.
Wenn Nikki nicht nach Hause kommt, braucht Toby sowieso kein Bücherregal.
Skvělý nesnáím tu knihovnu.
Ich hasse dieses Bücherregal.
Bébert chtěl opravit tvou knihovnu ale něco mu chybělo.
Bébert wollte deinen Bücherschrank reparieren, aber irgendwas hat gefehlt.
Vidíš tam nějaké knihy na stole nebo knihovnu nebo.
Sehen Sie dort irgendwelche Bücher auf einem Tisch oder einen...- Bücherschrank oder.
Die bücherei
Přebrali jsme knihovnu jestli nenajdeme něco o elamštině.
Wir durchkämmen die Bücherei, schauen, ob wir etwas über Elamitisch finden können.
Myslíte knihovnu.
Meinen Sie die bücherei?
Eine bibliothek
Copak je to za knihovnu.
Was für eine Bibliothek ist das?
Knihovnu už mám solárium taky ano,to máte.
Ich habe eine Bibliothek und ein Solarium.
Jiné příklady vět
Zobrazit knihovnu.
Bibliothek anzeigen.
Snažím se najít knihovnu marie hamdenové ale trošku jsem se ztratila.
Ich versuche die Marie Hamden Bibliothek zu finden, aber ich bin ein wenig verloren.
Máš tam celou knihovnu june.
Du hast ja'ne bücherei da drin.
Výdaje na dokumentaci knihovnu.
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek.
Výdajů na dokumentaci knihovnu pro splnění potřeb překladatelů zejména.
Aufwendungen im Zusammenhang mit Dokumentationsstellen und Bibliotheken für den Bedarf der Übersetzer.
Výdaje na dokumentaci knihovnu.
Ausgaben für Dokumentationen und Bibliothek.
Prolezte každé knihkupectví každou knihovnu.
In allen Buchhandlungen und Bibliotheken.
Pro knihovnu se francis hodí víc.
Francis" ist besser für Bibliotheken.
Chtěl bych jí přenechat mou botanickou knihovnu.
Ich möchte ihr meine botanische Bibliothek hinterlassen.
Abych vám pomohl potřeboval bych rozsáhlou knihovnu.
Um Ihnen zu helfen, benötige ich eine enorme Bibliothek.
Sponzorská akce na novou knihovnu.
Benefizveranstaltung für die neue Bibliothek.
Woodbury mělo sakra dobrou knihovnu.
Woodbury hatte eine verdammt gute Bibliothek.
Máme tu pěknou knihovnu bene.
Wir haben eine tolle Bibliothek, Ben.
Hej nechce knihovnu.
Willst du ein bücherregal?
Nelze najít knihovnu%.
Bibliothek„ %1“ nicht gefunden.
Nikdo knihovnu nezná lépe než ty.
Niemand kennt die Bibliothek besser als du.
Nebo možná převezmu knihovnu po amme.
Oder ich übernehme die Bücherei von Amma.
Podívejte se tuto knihovnu vyrobil můj bratr norman.
Sieh mal, da ist der Bücherschrank,... den mein Bruder Norman gebaut hat.

Výsledek: 257, Čas: 0.1117

Viz také


novou knihovnu
neue bibliothek neue bücherei
velkou knihovnu
große bibliothek eine gute bibliothek

"Knihovnu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc