KOLENOU DO NĚMČINY

Překlad Kolenou do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.0582

Příklady použití Kolenou ve větě a jejich překlady

Knien ( kolenou , klečet , klečí )
Prosí mě na kolenou kňučí jak malá holka.
Er flehte auf Knien, wimmerte, wie ein kleines Mädchen.
Budu prosit na kolenou když budu muset.
Ich flehe auf Knien, wenn ich muss.
Knie ( kolena , koleni , kolene )
Tony soprano slabý v kolenou.
Tony Soprano hat schwache Knie.
Nikdy neustrňuj v kolenou.
Verkrampf niemals deine Knie.
Die knie ( kolena , koleni , kolene )
Zlato já už na kolenou jsem prosím zlato prosím jen.
Baby, ich fall auf die Knie Bitte, Baby, bitte.
Na kolenou. jako by se modlil aby byl znovu naživu.
Auf die Knie, als würde er darum beten, wieder zu leben.
Den knien ( kolena , koleni , kolene )
Na kolenou.
Auf den Knien.
Po kolenou.
Auf den Knien.
Jiné příklady vět
Pros na kolenou za odpuštění!
Bitte auf deinen Knien um Verzeihung!
Na kolenou v slzách.
Auf Knien, unter Tränen.
Řeknu ti že po tý noci jsem slabá v kolenou.
Ich muss sagen, nach letzter Nacht habe ich etwas weiche Knie.
No slyšel jsem že brian drew je slabý v kolenou.
Ich habe gehört, Drew habe schwache Knie.
Pak na obou kolenou.
Dann auf zwei Knien.
Prosím vás na kolenou.
Ich bitte Sie auf Knien.
Šplhá mi to po kolenou.
Es kriecht meine Knie hoch.
Zezadu na kolenou.
Von hinten und auf Knien.
Vy do mě budete píchat jehlama do kolenou klepat kladívkem.
Werden Sie mich mit Nadeln stechen und mit'nem hammer auf's Knie hauen?
Na kolenou.
Auf seinen Knien.
Měla bys mi na kolenou děkovat.
Ihr solltet mir auf Knien danken.
Může mě prosit na kolenou.
Er kann mich auf Knien anbetteln.
Klečel před ní na kolenou.
Er lag vor ihr auf Knien.
Na kolenou andílku.
Er hängt bis zum Knie, mein Engel.
Pověstný raubíř tajomaru tě prosí na rukách na kolenou.
Der berühmt-berüchtigte Tajomaru kniet vor dir und bittet dich.
Až zmizí ty kousance kolem mých kolenou nebude tu dokonce ani žádný důkaz.
Dafür gibt es keine Beweise, sobald die Bißwunde am Knie abgeheilt ist.
Já jsem na kolenou rád.
Ich geh gern in die Knie.
Lepší vestoje zemřít než na kolenou žít.
Besser aufrecht sterben, als auf den Knien leben.
Potřebuje být na koni ne na kolenou.
Er muss auf einem Pferderücken sein, nicht auf den Knien.
Až tě budu chtít na kolenou řeknu ti.
Ich sage euch, wenn ihr auf die Knie sollt.
Mám bonbóny na kolenou.
Habe Marshmallows auf dem Knie.
Zůstaň na kolenou.
Bleib auf den Knien.

Výsledek: 260, Čas: 0.0582

Viz také


na kolenou tě prosím
ich flehe dich an ich bitte dich auf knien auf knien ich euch bitt

"Kolenou" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc