KOMANDÉR DO NĚMČINY

Překlad Komandér do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.0758

Příklady použití Komandér ve větě a jejich překlady

Commander ( komandére , velitel , nadporučíku )
Komandér sinclair byl prvním.
Commander SincIair ist die 1.
Váš komandér je na palubě!
Euer Commander ist an Deck.
Spricht commander ( komandére , velitel , nadporučíku )
Tady komandér benjamin sisko.
Hier spricht Commander Benjamin Sisko.
Tady komandér spock vědecký důstojník.
Hier spricht Commander Spock, Wissenschaftsoffizier.
Ein commander ( komandére , velitel , nadporučíku )
Co musí komandér udělat aby prokázala svou věrnost.
Was muss ein Commander tun, um seine Loyalität zu beweisen?
Námořní komandér nosící míč na air force one zrovna zkolaboval za letu.
Ein Commander der Navy, der die Tasche trug, starb in der Air Force One.
Jiné příklady vět
Komandér taggart nás zachránil!
Commander Taggert hat uns gerettet.
Komandér sisko nás volá.
Commander Sisko ruft uns.
Jsem komandér benjamin sisko ze základny feredace DS9.
Ich bin Commander Benjamin Sisko von der Station DS9 der Sternenflotte.
Komandér tucker je velice vynalézavý.
Commander Tucker ist erfinderisch.
Jsem komandér william riker z hvězdné lodi enterprise.
Ich bin Commander William Riker vom Raumschiff Enterprise.
Tady komandér charles tucker z hvězdné lodi enterprise.
Hier ist Commander Charles Tucker vom Raumschiff Enterprise.
Jsem komandér silor z romulanské lodi terix.
Ich bin Commander Sirol vom Romulanerschiff Terix.
Je s vámi komandér spock.
Ist Commander Spock bei Ihnen?
L takový komandér jako já je vždycky pod dohledem kapitáne.
Selbst ein Commander wie ich wird immer überwacht, Captain.
Jsem komandér tebok.
Ich bin Commander Tebok.
V 07:00 zmizel komandér.
Um 7 verschwand der Commander.
Toto je můj první důstojník komandér william riker.
Das ist mein Erster Offizier, Commander William Riker.
Za chvíli budeš zase zaneprázdněný komandér.
Bald bist du wieder der beschäftigte Commander.
Já nejsem komandér!
Ich bin nicht der Commander.
Jsem komandér sisko.
Ich bin Commander Sisko.
Až kontaktujeme zakladatele komandér sisko určitě.
Sobald wir Kontakt zu den Gründern kriegen, wird Commander Sisko.
Chci vědět kde je komandér tucker.
Ich möchte wissen, wo Commander Tucker ist.
Můj první důstojník komandér spock.
Mein Erster Offizier, Commander Spock.
Hovoří komandér riker první důstojník enterprise.
Hier ist Commander Riker, Erster Offizier der Enterprise.
Tady komandér john sheridan pozemská stanice babylon.
Hier spricht Captain John Sheridan, ErdaIIianz-Station babylon 5.
Řekla bych že komandér chakotay kellin provádějí namlouvací rituál.
Ich vermute, dass der Commander und Kellin umeinander werben.
Tady steve nelson komandér měsíční raketa jedna.
Hier spricht Commander Steve Nelson, Mondrakete Eins.
Jsem komandér kaybok zm'char.
Hier spricht Commander Kaybok von der M'Char.
Komandér to napsal vlastní krví před tím než zemřel.
Der Kommandant, er schrieb, dass die in seinem eigenen Blut, bevor er starb.

Výsledek: 257, Čas: 0.0758

S Synonyma "komandér"


"Komandér" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc