KOPCE DO NĚMČINY

Překlad Kopce do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.07

Příklady použití Kopce ve větě a jejich překlady

Hügel ( kopci , hory , kopcem )
Příkopy kopce lesy.
Gräben, Hügel, Wälder.
Žádná údolí háje kopce ani pole lesy nebo strmé hor vrchole.
Weder Täler, Haine, Hügel noch Felder, keine steilen Berghänge oder Wälder.
Až příště půjdeme s kopce ty půjdeš první.
Wenn wir wieder mal runter gehen, gehst du zuerst.
Jeď z kopce.
Komm runter aus dem Himmel.
Tyhle kopce jsou všude stejné.
Diese Berge hier sind alle gleich.
Bohové stvořili kopce z jeho kostí.
Die Götter schufen Berge aus seinen Knochen.
Den berg
Jak se dostaneš dolů z toho kopce.
Wie wollen Sie den Berg wieder runter?
Dolů z kopce. do vermontu.
Den Berg runter, Vermont Street.
Die hügel
Vsadím se že ty kopce jsou jich plný.
Ich wette, die Hügel wimmeln von denen.
Líbí se ti kopce zelňáku.
Magst du die Hügel, Seabass?- Nein,
Den hügel
Do kopce tímhle směrem.
Auf den Hügel. Diese Richtung.
Auto se rozjede z kopce dolů moje levý koleno je na fáborky.
Das Auto rollt den Hügel hinunter und mein linkes Knie wird komplett aufgeschlitzt.
Jiné příklady vět
Vidíte ty kopce.
Seht ihr diesen berg?
Vidím auta kopce lidi.
Ich sehe Autos, Hügel, Leute.
Čistý vzduch zelené kopce.
Saubere Luft, grüne Hügel.
Na vrcholu toho kopce.
Auf der Spitze dieses Hügels.
Jde to teď se mnou z kopce. jsem fakt unavenej.
Ich bin fix und fertig, ich krach gerade total runter.
Cestou zpátky stíny na snížení kopce.
Rückfahrt Schatten über Senkung Hügel.
Hni zadkem z toho kopce.
Beweg deinen Arsch da runter.
Budeme pokračovat z kopce dolů.
Wir fahren diesen Hügel herunter.
Podívej se mezi ty dva kopce.
Zwischen diesen beiden Hügeln.
Musím se teď vrátit na ty zelené kopce.
Ich muss nun zu diesen grünen Hügeln zurückkehren.
Bažiny louky kopce.
Moore, Felder, Hügel.
Teď s raketami nebo bez raket dostali jsme rozkaz zajistit ty kopce.
Raketen oder nicht, unser Befehl lautet, diese Berge zu sichern.
Tyto kopce se hemží našimi zvědy.
In diesen Bergen wimmelt es nur so von unseren Spähern.
Mami. nikdy bych neopustil své kopce pro dívku.
Mama, nie werde ich meine Hügel für ein Mädchen verlassen.
Ty kopce.
Diese Berge.
Tady máte vaše kopce.
Hier haben Sie Ihre Hügel.
Bezpodmínečně se potřebuji dostat na druhou stranu kopce!
Ich muss auf die andere Seite des Hügels. Ich muss unbedingt durch!
Snowboarding dolů z kopce je jako létání.
Auf einem Snowboard einen Berg hinunter zu fahren, ist wie Fliegen.

Výsledek: 265, Čas: 0.07

Viz také


tyhle kopce
diese hügel die berge da diese berge hier
jde z kopce
bis zur scheibe geht bergab geht runter
na ty kopce
auf diese hügel

"Kopce" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc