KOPIÍ DO NĚMČINY

Překlad Kopií do Němčiny

Výsledek: 275, Čas: 0.1192

Příklady použití Kopií ve větě a jejich překlady

Jakmile je zboží naloženo k přepravě zašle dodavatel příjemci s kopií pro dohlížitele.
Nach dem verladen übermittelt der auftragnehmer dem begünstigten mit kopie an das aufsichtführende unternehmen.
Všechno to úsilí aby ses stal smutnou kopií Původních.
Der ganze aufwand, um eine traurige kopie eines ur-vampirs zu werden?
Exemplare ( exempláře , výtisků , kopií )
Šest kopií každýho ze dvou cédéček v komisním prodeji.
Sechs exemplare von jeder dieser zwei cds hier in kommission.
Budu potřebovat šest kopií té knihy které musím pravděpodobě doručit osobně.
Dann brauche ich 6 exemplare des buchs. besser, wenn ich sie persönlich überbringe.
Davon ( o tom , z toho , z nich )
Já mám šest kopií.
Sechs davon habe ich noch hier.
Musel bych udělat 1000 kopií abych se vyrovnal tvému oddělení.
Ich müsste 1.000 davon machen, um mit deiner abteilung mitzuhalten.
Von fotokopien
Zhotovení kopií pro vzdělávací nekomerční účely je povoleno za předpokladu že je uveden zdroj.
Die anfertigung von fotokopien für ausbildungszwecke und nichtkommerzielle zwecke ist mit quellenangabe gestattet.
Zhotovení kopií pro vzdělávací nekomerční účely je povoleno s uvedením zdroje.
Die anfertigung von fotokopien für ausildungszwecke und nichtkommerzielle zwecke ist mit quellenangabe gestattet.
Jiné příklady vět
Kolik sis udělal kopií.
Wie viele kopien hast du hiervon gemacht?
Kolik kopií budeme potřebovat?
Wieviele kopien werden wir brauchen?
Okamžitě zjistit držitele každého výtisku nebo jeho kopií.
Sofort den inhaber jeder ausfertigung und ihrer abschriften festzustellen.
Piller uložil několik kopií do cloudu.
Piller speicherte mehrere kopien in der cloud.
Kopií prodáno za tři dny.
Verkaufte exemplare in drei tagen.
Dobře takže uděláš deset kopií Evangelia podle Jakuba.
Ok. du machst zehn kopien des protevangeliums des jakobus,
Informační list dále informační list INF se skládá z prvopisu dvou kopií.
Das auskunftsblatt- nachstehend auskunftsblatt INF 6 genannt- besteht aus einem original und zwei durchschriften.
Kolik máš kopií.
Wie viele kopien gibt es?
Počet kopií.
Anzahl exemplare.
Bum prodaných milion kopií.
Boom, eine million verkaufter exemplare.
Zničili většinu kopií té zprávy.
Fast alle kopien des berichts wurden vernichtet.
Taky potřebuju 20 kopií od každého na tu zítřejší Harcourtovu prezentaci.
Und ich brauche 20 kopien hiervon für die harcourt-präsentation morgen.
Prý existuje jen hrstka kopií v celé Severní Americe.
Wahrscheinlich gibt es in ganz amerika nur eine handvoll davon.
Je mnoho kopií.
Es gibt viele exemplare.
Zhotovení kopií pro vzdělávací nekomerční účely je povoleno s uvedením zdroje.
Die anfertigung von fotokopien für ausbildungszwecke und nichtkommerzielle zwecke ist mit quellenangabe gestattet.
Šest kopií protipožárního plánu s nouzovými východy hasicím systémem.
Kopien ihres brandschutzplans, einschließlich notausgängen und sprenkleranlage.
Šoupne na obal falešnou fotku bum! prodá milión kopií.
Er klebt ein falsches bild drauf, und rums, verkauft er eine million exemplare.
Ty vaše jsou náhodou velmi pěknou kopií Stainerových housli.
Und ihre ist eine sehr schöne kopie einer stainer.
Historické archivy budou přístupné ve formě kopií.
Die historischen archive sind in form von kopien zugänglich.
Kulisy totiž byly přesnou kopií plánů lodi.
Das set war nämlich eine genaue kopie der baupläne des schiffs.
Právě jsme prodali všech 17 kopií vašeho CD.
Wir haben alle 17 kopien eurer cds verkauft.
Vlož to do jídelního lístku udělej pět set kopií na odborové tiskárně. Všechno zvládnem.
Kleb es auf eine speisekarte und mach 500 kopien in einem gewerkschafts-copy-shop.

Výsledek: 275, Čas: 0.1192

Viz také


počet kopií
anzahl der kopien anzahl exemplare anzahl der durchschriften

"Kopií" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc