KOUPEL DO NĚMČINY

Překlad Koupel do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 256, Čas: 0.0715

Příklady použití Koupel ve větě a jejich překlady

Bad ( koupelně , vaně , záchod )
Vaše koupel je připravena sire jamesi.
Lhr Bad ist bereit, Sir James.
Dobrá koupel ti prospěje.
Ein schönes Bad wird dir gut tun.
Baden ( koupel , vykoupat , koupání )
Přeji si koupel.
Ich wünsche zu baden.
Přejete si koupel.
Ihr wünscht zu baden?
Jiné příklady vět
Tvoje koupel je připravená.
Dein Bad ist fertig.
Po zábalu deset minut matečná koupel podle předpisu. strava.
Nach jedem Schlammbad, zehnminütige Bäder mit Acqua Madre, nach Vorschrift.
Nikdo nemůže zastavit tuhle koupel krve.
Niemand kann dieses Bad des Bluts stoppen.
Lady morgana si přeje koupel.
Die Lady Morgana wünscht zu baden.
Horkou koupel.
Und heiße Bäder.
Dávám ti koupel jen proto že jsi špinavý zraněný.
Ich bade dich nur, weil du schmutzig und verletzt bist.
Potom ti připravím koupel.
Ich würde dich später wirklich gern baden.
Víno horká koupel.
Wein, heiße Bäder.
Je čas na mou koupel.
Es wird Zeit für mein Bad.
Dopřejte jim koupel v rudé.
Bade! sie im Purpur.
Dej mi pokoj dopřávám si koupel!
Lass mich in Ruhe! Ich bade!
Můžeme si objednat pět koupelen dát si studenou koupel!
Wir könnten fünf Badezimmer mieten und alle kalt baden!
Dlouhou horkou koupel.
Und ein langes heißes Bad.
Žeby společná koupel.
Oh, wollen wir zusammen baden?
Je čas na jeho koupel.
Zeit für sein Bad.
Možná bychom si mohli později dát společnou koupel.
Wir könnten später zusammen baden.
Nic co by horká koupel nespravila.
Nichts, was ein heißes Bad nicht richten könnte.
Mahatma by vám doporučil studenou koupel.
Der Mahatma würde ein kaltes Bad empfehlen.
Bral bych horkou koupel.
Ich könnte heiß baden.
Tady pán si přeje koupel.
Dieser Herr möchte baden.
Běž domů dej si koupel.
Geh nach Hause, geh dich baden.
Dáš mi ještě jednu koupel.
Willst du mich nochmal baden?
Potřebuju horkou koupel.
Ich will heiß baden.
Čas na koupel.
Zeit zu baden.
Je tu dost na koupel.
Genug, um darin zu baden.
Docela blbost dávat si s ní koupel.
Ziemlich blöd, damit zu baden.

Výsledek: 256, Čas: 0.0715

Viz také


horkou koupel
heißes bad warmes bad einlassen heiß baden
bublinkovou koupel
schaumbad und sushi und heiße bäder
studenou koupel
ein kaltes bad kalt baden

S Synonyma "koupel"


"Koupel" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc