KOUZELNÉ DO NĚMČINY

Překlad Kouzelné do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 263, Čas: 0.1134

Příklady použití Kouzelné ve větě a jejich překlady

Magie ( magie , magii , kouzla )
Jsou kouzelné to vám povídám.
Das ist Magie. Ich weiß es.
Bylo to opravdu kouzelné.
Es war Magie, wirklich!
Zauberhaft ( kouzelné , nádherná , úžasný )
Věděla jsem že to místo bude kouzelné.
Ich wusste, dass der Ort zauberhaft sein wird.
To je kouzelné.
Es ist zauberhaft.
Charmant ( okouzlující , šarmantní , kouzelné )
To je kouzelné. opravdu kouzelné!
Ach. das ist charmant, wirklich zauberhaft.
Jak kouzelné.
Wie charmant.
Nemáme žádný důvod věřit tomu že jsou kouzelné!
Zauberbohnen? Wir wissen nicht, ob das stimmt.
Ale ony jsou kouzelné... ten pán říkal.
Zauberbohnen, hat er gesagt.
Bezaubernd ( okouzlující , rozkošný , krásná )
Wow tohle místo je kouzelné.
Wow, das Haus ist bezaubernd.
To je kouzelné.
Wie bezaubernd.
Jiné příklady vět
Kouzelné fazole.
Magische Bohnen.
Kouzelné houbičky.
Magische Pilze.
Není tu žádné kouzelné tlačítko co je vypne.
Es gibt keine magische Taste, um sie auszuschalten.
Kouzelné vodní rostliny skotských jezer.
Magische Wasserpflanzen der schottischen Hochlandseen?
Já mám všechno kouzelné přímo tady.
Ich habe alle Magie, die ich brauche, genau hier.
Bylo to kouzelné.
Es war zauberhaft.
Bože je to kouzelné!
Mein Gott! Das ist... magie!
Kouzelné zlomyslné bytosti ze sousedního království.
Magische, schelmische, schadenfrohe Wesen aus dem Königreich nebenan.
Technicky kouzelné fazole jsou jídlo.
Und technisch gesehen wären magische Bohnen Essen.
Není to kouzelné.
Findest du das nicht charmant?
Není to kouzelné.
Ist das nicht zauberhaft?
Je to tu kouzelné.
Da draußen ist Magie.
Protože je kouzelné umí zastavit vlak.
Weil es magisch ist, es kann einen Zug anhalten!
Jsou kouzelné.
Es sind Zauberbohnen.
Moje sestra je podivínka. považuje to za kouzelné.
Meine Schwester hat'nen leichten knall, sie findet, findet das charmant.
Máte kouzelné ruce.
Sie haben magische Hände.
Když je člověk hvězda vše je kouzelné.
Bei einem Star ist alles Magie.
To je kouzelné.
Das ist Magie.
Tohle místo je kouzelné.
Dieser Laden ist bezaubernd.
Pohřešovaní rodiče podezřelý chlápek na koni kouzelné kulky.
Kommt, vermisste Eltern, verdächtiger Kerl mit Pferd, magische Kugel,

Výsledek: 263, Čas: 0.1134

Viz také


tak kouzelné
so magisch der schönste einfach magisch berauschend
kouzelné zrcadlo
wunderspiegel magischen spiegel den zauberspiegel
kouzelné zemi
einem magischen land verwunschenen land verzauberten land
kouzelné prsteny
zauberringe magische ringe diese tageslichtringe
je to kouzelné
ist ein magisches das magisch war ist so magisch ist zauberei

"Kouzelné" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc