KREDIT DO NĚMČINY

Překlad Kredit do Němčiny

Výsledek: 37, Čas: 0.0294

Příklady použití Kredit ve větě a jejich překlady

Ansehen

Záchrana kiry by znatelně vylepšila váš kredit v očích bajorské vlády.
Wenn Sie Kira retten, würde das Ihr Ansehen auf Bajor verbessern.
sierry leone před barbarskou invazí z libérie usadil všechny kdo varovali před katastrofou vydobyl si velký mravní kredit.
setzte er sich gegen all jene durch, die vor einer Katastrophe warnten, und erwarb sich enormes moralisches Ansehen.

Verspielt

EU tam postupně ztrácí kredit tím že se chová spíše jako arogantní supervelmoc.
Die EU verspielt hier nach und nach ihre Trümpfe, indem sie sich irgendwie wie eine überlegene Supermacht aufspielt.
Jsem zpátky ve městě jen pár dní už docela překvapeně zjišťuji že jsem vyčerpal veškerý kredit který jsem kdysi měl.
Kaum in der Stadt, scheine ich schockierenderweise jegliches Vertrauen von früher verspielt zu haben. Na gut.
Jiné příklady vět
Kredit krytí.
Kredit, Kaution.
Myslíte to tak že nedostanu žádnej kredit abych tenhle rok mohl zasít?
Sie meinen, ich bekomme keinen Kredit, damit ich dieses Jahr anpflanzen kann?
Jo mám neomezenej kredit.
Ich hab hier totalen Kredit.
Kredit se často přiznává jednoduše proto že někdo vytvořil úctyhodné dílo.
Eine derartige Anerkennung wird häufig einfach deshalb ausgesprochen, weil jemand anerkennenswerte Arbeit geleistet hat.
Nastrčíš někoho abys dostal kredit.
Du nimmst einen Strohmann, um an die Kreditlinie zu kommen.
To ti pěkně sežere kredit.
Diese Sex-Nummern fressen dein Guthaben auf.
Nebo ne. použil jsem svoji kredit k zaplacení skipasů.
Oder lassen Sie's. Ich habe die Lift-Tickets mit meiner Kreditkarte bezahlt.
Je tam stále nejaký kredit.
Es hat noch ein Guthaben.
Mezitím booth profituje stoupá jeho společenskej kredit.
Inzwischen bekommt Booth einen Teil seiner Gewinne und einen netten öffentlichen Triumph.
Svině svině je kredit.
Das Schwein ist verpflichtet.
Je to na kredit.
Es ist ein Wegwerfhandy.
Název režimu podpory nebo název podniku který je příjemcem jednotlivé podpory_BAR_ úrokově zvýhodněné půjčky na investice na základě podnikatelského úvěru kfw malým středním podnikům berlin kredit_BAR.
Bezeichnung der Beihilferegelung bzw. bei Einzelbeihilfen Name des begünstigten Unternehmens _BAR_ Zinsvergünstigte Förderdarlehen für Investitionen auf Basis des KfW-Unternehmerkredits an KMUs("Berlin kredit") _BAR.
Když vás vyhodí nemáte nic žádný prachy žádný kredit ani záznam práce.
Wenn du"verbrannt" wirst, hast du nichts. Kein Bargeld, keinen Kredit, keinen Lebenslauf.
Když vás vyhodí nemáte nic -- žádný prachy žádný kredit ani záznam práce.
Wenn du"verbrannt" bist, hast du nichts- kein Bargeld, keinen Kredit, keinen Lebenslauf.
Ale já potřebuju kredit protože já moje rodina jinak tady na tobacco road umřeme hlady.
Aber ich brauche einen Kredit... denn ich und meine Familie, wir verhungern hier an der Tobacco Road.
Jestli chcete zůstat otroky bankéřů platit si za vlastní zotročení nechte je dál vytvářet peníze kontrolovat kredit národa.
Wenn Sie die Sklaven der Bankiers bleiben wollen und für die Kosten Ihrer eigenen Versklavung aufkommen wollen, dann lassen Sie sie weiterhin das Geld herstellen und den Kredit der Nation kontrollieren.
Demokratický kredit organizací jako EU je pochybný v případě OSN dalších světových institucí zcela schází.
Die demokratische Legitimation von Organisationen wie der EU ist zweifelhaft und im Falle der UNO und anderer globaler Institutionen überhaupt nicht vorhanden.
Když bankrot lehman brothers ohrozil kredit finančních ústavů soukromé úvěry nahradily úvěry státu což odhalilo nepřiznaný kaz eura.
Als der Bankrott von Lehman Brothers die Kreditlage der Finanzinstitute gefährdete, wurden private durch staatliche Kredite ersetzt, wodurch ein bisher unerkannter Konstruktionsfehler des Euro deutlich wurde.
Samozřejmě že fakt že nastávající mezinárodní popová hvězda je na druhém konci mi vylepšilo kredit.
Und natürlich, die Tatsache das ein angehender internationaler Pop Star am andere Ende der Leitung ist, baut meine Glaubwürdigkeit ein wenig auf.
Proto jsem šel dnes ráno do minnesotského národního trustu kde souhlasili že navýší váš kredit o 25 miliónů dolarů.
Deshalb war ich heute Morgen bei der Minnesota National Trust und sie haben zugestimmt, Ihren Kreditrahmen um $25 Millionen zu erhöhen.
Gratuluju propadl jsi z předmětu tak lehce jako lidi co prochází chodbou dostávají kredit za kontakt!
Glückwunsch. Sie versagten in dem Kurs so leicht,... dass Leute, die im Flur stehen einen Teilnahme-Schein bekommen!
na střední třídu než na chudé přičemž největším příspěvkem je takzvaný „ daňový kredit z dosaženého příjmu “.
auf arme Menschen ausgerichtet zu sein, wobei die einkommensbezogene Lohnsubvention Earned Income Tax Credit die größte Ausgabe darstellt.
vamp 160; sýrii vzhledem kamp 160; tomu že se její vlastní legitimita silně opírá o její demokratický kredit.
in syrien betrachtet zu werden, wenn man bedenkt, dass ihre eigene legitimität wesentlich auf ihrer demokratischen glaubwürdigkeit beruht.
Ačkoliv je kredit britské vlády stále ryzí jako zlato chystá se administrativa premiéra davida camerona zahájit možná největší
Obwohl die Kreditwürdigkeit der britischen Regierung immer noch so solide wie Gold ist, steht die Regierung von Premierminister

Výsledek: 37, Čas: 0.0294

"Kredit" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc