KRITIKA DO NĚMČINY

Překlad Kritika do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 267, Čas: 0.0628

Příklady použití Kritika ve větě a jejich překlady

Kritik ( kritiku , recenze , kritizovat )
Řekl bych že tvá kritika pramení z žárlivosti.
Ich vermute, dass deine Kritik auf Eifersucht beruht. Eifersucht?
Kritika je v pořádku.
Kritik ist in Ordnung.
Eine kritik ( kritiku , recenze , kritizovat )
Pouhá kritika knihy kterou recenzuji.
Nur eine Kritik dieses Buches, das ich rezensiere.
Anebo to nebylo nic víc než kritika nebo prostě vyjádření názoru.
War dies nur eine Kritik oder lediglich eine Meinungsäußerung?
Kritik an ( kritiku , recenze , kritizovat )
Clark kent je supermanova kritika celé lidské rasy.
Clark Kent ist Supermans Kritik an der gesamten Menschheit.
Dělá ze mě snad laická kritika raketových útoků hamásu podle téhož měřítka islamofoba.
Macht mich nun meine unqualifizierte Kritik an den Raketenangriffen der Hamas zum Islamfeind?
Jiné příklady vět
Tato kritika je ostudná.
Diese Kritik ist beschämend.
Tato kritika je však nefér.
Doch diese Kritik ist unfair.
Je tato kritika podložená.
Ist diese Kritik gerechtfertigt?
Celá kritika nám nadávala že jsme zvrhlíci.
Die gesamte Kritik beschimpfte uns als entartet.
Moje kritika je rovněž podepřena stávající judikaturou v této oblasti.
Meine Kritik ist auch gedeckt durch existierende Rechtsprechung in diesem Bereich.
Není to kritika jo.
Das ist keine Kritik, ok?
Kritika je jedna věc můj drahý snipe.
Kritik ist eine Sache, mein lieber Snipe.
Sebekritika konstruktivní kritika jsou zárukou bezpečnosti národní struktury.
Selbstkritik und konstruktive Kritik sind die Garantie für die Sicherheit der nationalen Struktur.
Tato konstruktivní kritika může jedině zlepšit vztahy mezi evropskou unií íránem.
Eine solche konstruktive Kritik kann die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Iran nur verbessern.
Není to kritika jenom upozornení.
Das ist keine Kritik, nur ein Rat.
Já jsem. konstruktivní kritika zachraňuje životy marco.
Ich bin Konstruktiv, Kritik rettet Leben Marco.
To není kritika.
Das war keine Kritik.
Myslím si že je to kritika nespravedlivá.
Ich denke, dass diese Kritik unfair ist.
Tohle není kritika.
Das ist keine Kritik.
To nebyla kritika.
Das war keine Kritik.
To není kritika.
Das ist keine Kritik.
Když poodstoupíte stane se z toho kritika.
Und ist man zu weit weg, wird es Kritik.
Nemyslím si že je to fér kritika.
Das halte ich für keine faire Kritik.
Navíc tohle není kritika baletky. je to spíš kritika kostymního výtvarníka.
Und ich kritisiere nicht mal so sehr die Ballerina als die Fähigkeiten des Kostümbildners.
Naše nejdůležitější kritika je příliš slabá stejně jako energetická účinnost úspory energie.
Energieeffizienz und Energieeinsparungen sowie unsere wichtigsten Kritiken sind weitaus zu schwach.
Má ho kritika ráda.
Lieben die Kritiker ihn?
Nepřímá kritika současnosti bývá obvykle klíčovým aspektem idealizovaného pohledu na minulost.
Eine indirekte Kritik an der Gegenwart ist in der Regel ein Schlüsselelement bei der Verklärung der Vergangenheit.

Výsledek: 267, Čas: 0.0628

Viz také


kritika která
kritik , die
to není kritika
das ist keine kritik das soll keine kritik sein ist nicht als kritik

S Synonyma "kritika"


"Kritika" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc