KSICHT DO NĚMČINY

Překlad Ksicht do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 253, Čas: 0.105

Příklady použití Ksicht ve větě a jejich překlady

Gesicht ( tvář , obličej , ksicht )
Tvůj ksicht je... posranej.
Dein Gesicht ist ein beschissener.
Kravina je tvůj ksicht.
Dein Gesicht ist Blödsinn.
Fresse ( hubu , ksicht , klapačku )
Jen když vidím jeho ksicht šílím.
Wenn ich seine Fresse sehen muss, dann dreh ich durch.
Já tě tak nenávidím že bych ti rozmlátil ksicht.
Ich hasse dich so sehr, ich möchte dir deine Fresse polieren.
Visage ( ksicht , obličej , držku )
Stejně se mi nelíbí jeho ksicht.
Seine Visage passt mir auch nicht.
Nelíbí se mi jeho ksicht.
Seine Visage gefällt mir nicht.
Dej ten svůj ksicht od ní!
Laß deine Fratze von ihr!
Protože nevidím dobře na tvůj ksicht.
Weil ich deine Fratze nicht schon oft genug sehe?
Jiné příklady vět
Nelíbí se mi tvůj ksicht.
Dein Gesicht gefällt mir nicht.
Tvůj ksicht nechci ve městě vidět.
Ich will dein Gesicht nicht in der Stadt sehen.
Líp... líp když vidím tvůj hnusnej ksicht.
Jetzt besser, wo ich deine hässliche Fresse sehe.
Tvůj škaredej ksicht mi bude chybět taky.
Dein hässliches Gesicht wird mir auch fehlen.
Na tvůj hnusnej ksicht!
Deine dreckige Fresse.
Saccardo pěknej ksicht!
Hübsche Visage.
Jo na tvůj ksicht.
Ja, auf deine Visage.
Ten tvůj ksicht!
Dein Gesicht,
To ten tvůj ksicht!
Deine verdammte fresse!
Dej svůj ksicht z mýho ptáka!
Nimm dein Gesicht von meinem Schwanz.
Ten hlavní... má kulatej ksicht.
Ihr Chef hat so eine runde Fresse.
Víš jen jen se podívat na tenhle hnusnej ksicht.
Such einfach diese... hässliche Visage.
Proč ten kyselej ksicht.
Warum so ein belämmertes Gesicht, Junge?
Já jdu! jestli tě s tím grázlem ještě nachytám tak mu vyspravím ksicht.
Wenn ich dich noch mal mit dem Typ erwische, poliere ich seine Fresse.
Ale horší věc než ten tvůj ksicht je jen tvůj dech.
Aber die einzige Sache, die schlimmer ist als deine Visage, ist dein Atem.
Měl bys vidět jak vypadá jeho hnusnej ksicht.
Du solltest sehen, wie seine hässliche Visage aussieht.
Vypadá jak rozplizlej ksicht.
Sieht aus wie'n abgefucktes Gesicht.
Možná ji nebaví vídat váš ošklivý ksicht.
Vielleicht hatte sie es satt, Ihre hässliche Fresse zu sehen.
Už nikdy nechci vidět ten tvůj ksicht!
Ich will nie mehr deine Visage sehen!
Nebo novej ksicht.
Oder eine neue Fresse.
Koukni na svůj ksicht!
Schau dir dein Gesicht an!
Nemůžu ten její ksicht vystát.
Ich kann ihre Visage nicht ausstehen.

Výsledek: 253, Čas: 0.105

Viz také


"Ksicht" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc