KTERÉ DO NĚMČINY

Překlad Které do Němčiny

Výsledek: 30, Čas: 0.0835

Příklady použití Které ve větě a jejich překlady

Welcher
Na které straně ulice bydlí.
Auf welcher Straßenseite wohnt er?
Které ulici.
Welcher Straße?
Der
Láska o které mluvím já je absolutní.
Die Liebe, von der ich spreche, ist absolut.
Láska o které mluvím já je absolutní.
Die Liebe, von der ich spreche, ist absolut.
Jiné příklady vět
Zlo které je tady tu vždycky bylo.
Das Böse hier hat es schon immer gegeben.
Převodní smlouva ve které mi předáváte všechny svoje akcie společnosti.
Ein Überlassungsabkommen, mit dem du mir deine Firmenanteile überschreibst.
Všechny informace které potřebuje k čemu.
Alle Informationen, die er braucht, wofür?
Hodně lidí na které narazíme neovládá své schopnosti.
Eine Menge Leute, auf die wir treffen, haben nicht die Kontrolle über ihre Fähigkeiten.
Slovo které už skoro neslýcháme třicetšestko.
Ein Wort das wir fast nichtmehr hören, 36.
Věci které si myslíš že bych jí já dát nemohl.
Dinge, die du denkst, ich ihr nicht geben kann?
Viděl věci které si většina lidí ani neumí představit.
Er sah Dinge, die sich die meisten nicht mal vorstellen können.
Zaznamenat které osobní údaje kdy komu byly sděleny;
Zu erfassen, welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit an wen übermittelt worden sind;
Už tenkrát jsem v něm cítil jádro které se až teď plně rozvinulo.
Ich spürte damals schon den Kern dessen, was sich nun voll entfaltete.
Divadlo které burcuje mobilizuje.
Ein Theater, das erschüttert und mobilisiert.
To jsou věci které nemůžete léčit.
Es gibt Dinge, die Sie nicht heilen können.
Které úřady mají k SIS II přístup.
Welche Behörden haben Zugriff auf das SIS II?
Které oddělení chcete pane.
Sir, welches Revier möchten Sie?
Je to chirurgická procedura pří které je přerušen podvázán chámovod.
Es ist ein chirurgisches Verfahren, bei dem der Samenleiter abgetrennt und dann gebunden wird.
Míle které ujít než usnu.
Und Meilen gehen, bevor ich schlafen kann.
Dcery které jsi nikdy neměl mít.
Töchter, welche du niemals hättest haben sollen.
Kteří dva lidi které známe jsou schopní nemožného cat.
Und welche beiden Menschen kennen wir, die zu diesem Unmöglichen in der Lage sind?
V lásce o které mluvím já se nesnažíš nikoho zabít.
Bei der Liebe, von der ich spreche, willst du niemanden umbringen.
V lásce o které mluvím já se... nesnažíš někoho zabít.
Bei der Liebe, von der ich spreche, willst du willst du niemanden umbringen.
Které časti auta jsou židovské.
Welche Teile im Auto sind jüdisch?
Které si v současné době užíváš.
Welches Sie derzeit genießen.
Je to slovo které mi přišlo na mysl.
Es ist das Wort das mir in den Sinn kam.
Carter je otrockéjméno které dostali moji předkové.
Carter ist der Sklaven-Name meiner Vorväter.
Ze které země pocházíš mnichu.
Aus welchem Land kommst du, Mönch?
Velí armádám právníků které útočí zbabělými záštiplnými soudními procesy.
Sie brauchen mit Papierwaffen ausgerüstete Anwälte,. die mit boshaftem, rachsüchtigem, feigem Rechtsstreit angreifen.
Ve které soustavě si myslíš že bych ti kdy pomohla.
In welchem Sternsystem glaubst du, dass ich dir je helfen würde?

Výsledek: 30, Čas: 0.0835

"Které" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc