KURÁŽ DO NĚMČINY

Překlad Kuráž do Němčiny

Výsledek: 253, Čas: 0.1062

Příklady použití Kuráž ve větě a jejich překlady

Mut ( odvahu , kuráž , statečnost )
Máš kuráž oreste.
Du hast Mut, Orestes.
Máš kuráž kluku.
Du hast Mut, Junge.
Mumm ( kuráž , odvahu , koule )
Ty máš vážně kuráž chlapče.
Sie haben echt Mumm, mein Junge.
Kuráž nebo sklon k alternativnímu životnímu stylu.
Mumm oder eine Vertrautheit mit alternativen Lebensgewohnheiten.
Eier ( vejce , koule , vajíčka )
Já vím. má kuráž s takovým zadkem.
Ich weiß, sie hat Eier, mit diesem Hintern herumzulaufen.
Ten chlap má kuráž.
Der Kerl hat Eier.
Mutig ( statečný , odvážný , statečná )
Je spontánní má kuráž nemá vůbec tucha co dělá.
Sie ist spontan, sie ist mutig. Sie hat keine Ahnung, was sie tut.
Kuráž tedy máte.
Mutig sind Sie.
Courage ( odvahu , kuráž )
Japonský symbol pro kuráž.
Ein japanisches Symbol für"courage.
No tak kde je tvoje kuráž.
Komm. Wo ist deine Courage hin?
Schneid ( odvahu , uřízni , kuráž )
Řekli mi že máte kuráž. proto jsem sem přišla.
Es hieß, Sie haben Schneid, deshalb kam ich zu Ihnen.
Říkali že máte kuráž. proto jsem tady.
Es hieß Sie haben Schneid, deshalb kam ich zu Ihnen.
Jiné příklady vět
Alespoň měli kuráž aby narukovali.
Immerhin haben sie Mut, sich zu verpflichten.
Obdivuji vaši kuráž pane reede.
Ich bewundere Ihren Mut, Mr. Reede.
Neměl kuráž udělat to sám.
Er hatte nicht den Mumm, es selbst zu machen!
To na co vy nemáte kuráž.
Das, wofür Sie keine Eier haben.
kuráž to se musí nechat.
Sie hat Mumm. Das muss ich ihr lassen.
Nemáš kuráž goodsone.
Kein Mut, Goodson.
Cos dneska udělal vyžadovalo kuráž.
Was du heute getan hast, braucht Mut.
Máš kuráž roarku.
Du bist mutig, Roarke.
Ne myslím vážně kéž bych měl vaši kuráž.
Nein, ich meine ernsthaft ich wünschte ich hätte ihre Eier.
Dunbarová má kuráž.
Dunbar hat Mumm.
Máš kuráž.
Du warst mutig.
Panečku ty máš ale kuráž.
Junge, du hast vielleicht Eier.
Ty máš kuráž.
Du hast Mut.
Chlapec má kuráž.
Der kleine Mann hat Mumm.
Kde je tvoje kuráž.
Wo ist deine courage?
Máte kuráž portere.
Sie haben Nerven, Porter.
Myslel jsem že má větší kuráž.
Ich dachte, Sie hätten größere Eier.
Já její kuráž.
Ich habe ihren Mut.

Výsledek: 253, Čas: 0.1062

Viz také


vaši kuráž
ihren mut ihre eier ihren elan euren mumm ihre courage
to kuráž
mumm es erfordert mut das war mutig
to nemáš kuráž
dir der mut hast du nicht den mut dir der mumm

"Kuráž" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc