KURZU DO NĚMČINY

Překlad Kurzu do Němčiny

Výsledek: 271, Čas: 0.1101

Příklady použití Kurzu ve větě a jejich překlady

Kurs ( kurz , kurzu , hodinu )
Kurzu komediální improvizace.
Kurs für Improvisationskomiker.
Vy chodíte do každého kurzu na ekonomce.
Sie besuchen jeden Kurs in der Wirtschaftshochschule?
Des kurses ( kurz , kurzu , hodinu )
Kapitáne dokončil jsem analýzu kurzu rodiče.
Captain, ich habe die Analyse des Kurses des Elternteils.
Je to součást kurzu.
Es ist Teil des Kurses.
Den kurs ( kurz , kurzu , hodinu )
Požádala jsem tereka o úpravu kurzu.
Terek korrigiert den Kurs. Das macht er zum ersten Mal.
Pokračujte v kurzu.
Den Kurs fortsetzen.
Jiné příklady vět
Při současném kurzu je to dolar.
Und bei dem aktuellen Wechselkurs wäre das 1 US Dollar.
Vytrváme-li v nastoupeném kurzu bude se situace dále zhoršovat.
Wenn wir an unserem derzeitigen Kurs festhalten, wird sich die Situation weiter verschlimmern.
Jeho cena... je úspěšné dokončení kurzu.
Sein Preis... ist der Abschluss dieses Kurses.
To je všechno v kurzu.
Es ist alles auf Kurs.
Jedno z torpéd se odchýlilo z kurzu.
Eins der Torpedos verließ den programmierten Kurs.
Enterprise je zpět na kurzu na deneb v.
Die Enterprise hat wieder Kurs auf Deneb V.
Oznamte jim zmenu gantova predpokládaného kurzu.
Geben Sie ihnen Gants angenommenen neuen Kurs durch.
Zůstáváme na kurzu.
Wir bleiben auf Kurs.
Jste na neoprávněném kurzu.
Sie befinden sich auf einem unautorisierten Kurs.
Jsme na kurzu pane.
Wir sind auf Kurs, Sir.
Jsme stále na kurzu do sektoru gariman.
Wir sind immer noch auf Kurs zum Gariman-Sektor.
Tato planeta byla na našem kurzu.
Dieser Planet lag auf unserem Kurs.
Zůstaňte přesně na kurzu 305.
Haltet euch genau auf Kurs 3-0-5.
Proveďte změnu kurzu poručíku.
Halten Sie den geänderten Kurs, Lieutenant.
V kurzu novinářství... je přesnost stejně důležitá jako dochvilnost.
In einem Kurs für Journalismus ist Genauigkeit genauso wichtig wie Pünktlichkeit.
Choď do kurzu v ann arbor.
Beleg Kurse in Ann Arbor!
Pokud jsme se neodchýlili od kurzu.
Außer wir sind vom Kurs ab.
Uvidíme se na kurzu.
Ich sehe Sie dann im Kurs.
Uvidíme se na kurzu lorelai.
Wir sehen uns im Kurs, Lorelai.
Všichni jsme věděli že neúspěšný výslech může znamenat vyhazov z kurzu.
Alle wussten, dass eine missglückte Vernehmung den Rausschmiss aus dem Kurs bedeuten konnte.
Nakonec ho nechali jít do kurzu.
Zum Schluss liessen sie ihn zum Kurs.
Po dobu trvání tohoto kurzu o únikových cestách budeš váš software přeprogramován modlitbou.
Im Verlaufe dieses ausbruchsicheren Workshops wird eure Software durch Gebet neu programmiert.
Hodně kvůli kurzu ráda bych to s vámi prodiskutovala.
Grosse. Wegen des Lehrstoffs. Ich würde es gerne mit lhnen besprechen.
Tady jde o nastavení kurzu tvého prezidentství.
Es geht darum, die Weichen für deine Präsidentschaft zu stellen.

Výsledek: 271, Čas: 0.1101

Viz také


změnu kurzu
kurs zu ändern kursänderung sie den geänderten kurs
tohoto kurzu
dieses kurses dieses ausbruchsicheren
eura ve spotovém kurzu
kassakurs in euro

"Kurzu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc