KVĚTINA DO NĚMČINY

Překlad Květina do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 273, Čas: 0.0964

Příklady použití Květina ve větě a jejich překlady

Blume ( květina , květ , kytka )
Tátova květina nebyla jediná věc co kvetla.
Dads Blume war nicht das Einzige, was erblühte.
Rudá květina.
Eine rote Blume.
Blüte ( květ , rozkvětu , květinu rovnodennosti )
Ani nevíme jestli ta květina k něčemu je.
Wir wissen nicht mal, ob diese Blüte etwas bedeutet.
Pojmenovala jsem ji aiyana. znamená to věčná květina.
Ich habe sie Ayiana genannt-"Ewige blüte.
Eine blume ( květ , rozkvětu , květinu rovnodennosti )
Doktorko bloomová jste jako květina kvetoucí mezi plevelem.
Dr. Bloom. Sie sind wie eine Blume, die zwischen Unkraut erblüht.
Květina která roste na jediném místě na světě.
Eine Blume, die nur an einem Ort der Welt wächst.
Jiné příklady vět
Hezká květina.
Hübsche Blume.
Květina rozkvétá v mém srdci.
Blumen in der Blüte in meinem Herzen.
Moje květina.
Meine Blume.
Rozkvétáme jako květina na poli.
Wir blühen wie Blumen auf dem Feld.
Jestli ta květina přežije tak aspoň něco bude žít.
Wenn du Blumen überleben, wird zumindest noch etwas außer mir weiterleben.
Je to růžová květina zlato.
Das ist eine rosa Blume, Schatz.
Vidím že vaše květina opět rozkvetla.
Wie ich sehe, blüht Ihre Blume wieder.
První květina na marsu za 10 000 let.
Die ersten Blumen auf dem Mars, seit 10.000 Jahren.
Nyní jsem princezna hatšepsut skvostná květina nilu.
Ich bin jetzt Prinzessin Hatschepsut, kostbare Blume vom Nil.
Květina jako ona deflowered jím.
Blumen, wie sie war, entjungfert von ihm.
Proč roste modrá květina.
Warum wachsen auch blaue blumen?
Svída je strom ne květina.
Der Hartriegel ist ein Baum, keine Blume.
Přijde pak odchází jako utržená květina.
Wir wachsen und werden wie Blumen umgemäht.
Dobře ty jsi moje květina.
Ok, du bist meine Blume.
Je to křehká květina.
Sie ist eine empfindliche Blume.
Ne květina.
Keine Blumen.
Budeš květina u našeho stolu.
Als hätten wir jetzt Blumen am Tisch.
Existuje květina které se říká vánoční růže.
Es gibt eine Blume die"Christmas-Rose" genannt wird.
Jen květina.
Nur eine Blume.
Květina za květinou.
Eine Blume hinter einer Blume.
Květina patří ting.
Die Blüte gehört Ding.
Ukázalo se že přesně taková květina se našla na každém místě činu.
Stellen Sie sich vor, eine Blüte wie diese wurde an jedem Tatort gefunden.
Prý to nejspíše byla květina jménem konvalinka vonná.
Die sagen, es war wahrscheinlich... eine Blume namens Maiglöckchen.
Jsem květina.
Ich bin die Blume.

Výsledek: 273, Čas: 0.0964

Viz také


jako květina
wie eine blume wie eine pflanze wie ein blümchen
květina rovnodennosti
die blüte der tagundnachtgleiche

"Květina" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc