LÉTÁNÍ DO NĚMČINY

Překlad Létání do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 0.0659

Příklady použití Létání ve větě a jejich překlady

Fliegen ( létat , letět , mouchy )
To není létání to je spíše padání.
Es ist kein Fliegen, eher ein Runterfallen.
Zase jsi nacvičoval své létání.
Du hast wieder fliegen geübt, ja?
Flug ( let , letadlo , cesta )
Nezávislé létání.
Unabhängiger Flug.
Na dveřích je napsáno lidské létání.
Auf der Tür stand menschlicher Flug.
Das fliegen ( let , letadlo , cesta )
Ne létání ne.
Nicht das Fliegen.
Létání bylo vždycky snem člověka.
Das Fliegen war schon immer der Traum der Menschheit.
Jiné příklady vět
Na létání ty hloupá.
Zum Fliegen, Dummerchen.
Tak ať se učí základy létání protože s touto skupinou jsem skončila.
Dann lernen sie, wie man fliegt. Aber diese Gruppe ist fertig.
O létání.
Apropos Fliegen.
Umbaranské stíhačky jsou nebezpečné nehodí se k létání.
Diese Kampfflugzeuge sind gefährlich. Sie können nicht geflogen werden.
Četl jsi tu část kde se píše o létání.
Hast du den Teil gelesen, wo steht, wie man dieses Ding fliegt?
Já mluvím o létání.
Ich meinte Fliegen.
Myslíš si že se jí bude líbit létání s přetížením 1G.
Aber meinen Sie, irgendwer hier fliegt gerne bei einem G?
To nebylo létání.
Du bist nicht geflogen.
Je jako létání.
Es ist wie Fliegen.
Pláště jsou na létání.
Umhänge sind zum Fliegen.
Je to čistokrevné létání.
Das ist wirklich pures Fliegen.
Nesnáším létání.
Ich hasse Fliegen.
Sníte o létání nebo o nahých mužích.
Sie träumen vom Fliegen. Oder von nackten Männern.
O létání ne o mužích.
Vom Fliegen, nicht von den Männern.
Závidíme ptáku létání tak postavíme křídla.
Wir beneiden den Flug des Vogels und bauen Flügel.
Létání pod radarem to se stává.
Fliegend unter dem Radar, denke ich. Es passiert.
O létání.
Über das Fliegen.
Tento závod má podpořit létání není to cirkus tupých akrobatů s jejich zábavnými výstupy.
Der Wettflug soll die Luftfahrt voranbringen, nicht kopflose Idioten, die Rundflüge geben.
Létání po evropě je nyní snazší než kdy předtím.
Flüge in Europa sind jetzt billiger als je zuvor.
Nesnáším létání.
Ich hasse das Fliegen.
Nesnáší létání.
Er hasst das Fliegen.
Chybí mi létání.
Ich vermisse das Fliegen.
Konkrétně ray miloval létání.
Ganz besonders liebt Ray das Fliegen.
Doufám že vás tento drobný incident neodradí od létání.
Ich hoffe, dieser kleine Vorfall hält Sie nicht vom Fliegen ab.

Výsledek: 262, Čas: 0.0659

"Létání" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc