LETOŠNÍHO DO NĚMČINY

Překlad Letošního do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.183

dieses (142) diesjährigen (27) heuer (3) diesem (16) diesen (12)

Příklady použití Letošního ve větě a jejich překlady

Dieses ( letošního , uvedeného , daného )
Ledna letošního roku komise přijala sdělení o roční analýze růstu.
Am 12. Januar dieses Jahres hat die Kommission die Mitteilung zum Jahreswachstumsbericht angenommen.
Události letošního léta dokládají jak zranitelné jsou naše společnosti vůči meteorologickým extrémům.
Die Ereignisse dieses Sommers belegen, wie anfällig unsere Gesellschaften gegenüber Wetterextremen sind.
Diesjährigen ( letošní , letos )
Představit vám letošního čestného hosta.
Ihnen unseren diesjährigen Ehrengast vorzustellen.
Vysíláme živě z letošního turnaje železné pěsti v tekken city.
Wir melden uns live vom diesjährigen Iron Fist Turnier in Tekken-City.
Den diesjährigen ( letošní , letos )
Amerických rada balzového dřeva odmění letošního vítěze1000$ fondem pro jeho vysokoškolské vzdělání.
Das Amerikanische Balsagremium wird den diesjährigen Gewinner mit einem $1.000 Sparbrief für seine Hochschulbildung auszeichnen.
Přišel čas vyhlásit letošního skořicového krále.
Es ist Zeit, den diesjährigen Zimtkönig zu ernennen.
Dieses jahr ( letošní , letos )
Aby tím dopomohl k úspěchu letošního rozlučkového večírku.
Damit das Abschiedsfest dieses Jahr ein außerordentlicher Erfolg wird.
Zúčastníš se letošního konkurzu?
Kommst du dieses Jahr zum Vorsingen?
Jiné příklady vět
Po tragédii z letošního léta se vědci chtějí o těchto lidech dozvědět více.
Nach der Tragödie dieses Sommers wollten Forscher mehr über diese Menschen herausfinden.
Známé neznámé letošního podzimu.
Bekannte Unbekannte in diesem Herbst.
Zlatým hřebem letošního ročníku je.
Der Höhepunkt dieses Jahres ist.
Letošního roku.
Diesen Jahres?
Ceny komerčních nemovitostí klesly od května do června letošního roku o alarmujících.
Die kommerziellen Immobilienpreise fielen von Mai bis Juni in diesem Jahr um alarmierende 4.
Další neuvěřitelné nápady z dílny EU mohou lidé nominovat do konce letošního roku.
Weitere unglaubliche Einfälle aus der EU-Werkstatt können bis Ende dieses Jahres nominiert werden.
Června pak přibližně každých týdnů až do 26. ledna letošního roku.
Juni und dann alle 6 Wochen bis zum 26. Januar diesen Jahres.
Tato pomoc by měla být k dispozici již v druhé polovině letošního roku.
Die Hilfe sollte bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahres bereitgestellt werden.
Velice důležitá iniciativa v této oblasti proběhla již na začátku letošního roku.
Eine sehr wichtige Initiative in diesem Bereich wurde Anfang dieses Jahres verwirklicht.
Riziko tvrdého přistání tedy do konce letošního roku zesílí.
Also wird das Risiko einer harten Landung zum Ende dieses Jahres hin steigen.
Závěrečná zpráva bude předložena ve druhé polovině letošního roku.
Sein abschließender Bericht wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres vorgelegt werden.
Vítejte na slyšení týkajícího se selhání protiteroristické akce během letošního lyžařského závodu birkebeinerů.
Willkommen bei der Anhörung zum fehlgeschlagenen Anti-Terror-Einsatz beim diesjährigen Birkebeiner-Siklauf.
Alespoň jsi padnul rukou letošního šampióna.
Wenigstens stirbst du durch die Hand des diesjährigen Champions.
Dovolte mi představit vám letošního mluvčího.
Ich freue mich, Ihnen den diesjährigen Abschiedsredner vorzustellen.
Jste všichni pro vážné pojetí letošního průvodu krewe du vieux.
Alle zugunsten einer seriösen Anerkennung an der Spitze der diesjährigen Krewe du vieux Parade?
Tady ho máme režiséra letošního vzorového hitu.
Hier ist er also, der Regisseur der diesjährigen Hauptvorführung.
Indie všude “ tak znělo téma letošního světového ekonomického fóra.
Indien ist überall“ lautete das Motto beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum.
Tak jsem hrdý že mohu oznámit vítěze letošního stipendia.
Und nun bin ich stolz, den Gewinner... des diesjährigen Sheridan-Stipendiums verkünden zu dürfen.
Nejkrásnější princezny letošního ročníku soutěže krásy balboa synové jsou.
Beim diesjährigen Balboa SöhneRasenmäher, die schönste Schönheits-Prinzessinnen sind.
Letošního valentýna oslavíme hezkou tichou večeří v ibize.
Dieses Jahr am Valentinstag, werden wir schön, ruhig im Ibiza zu Abend essen.
Komise rovněž musí do konce letošního roku předložit legislativní návrh na využívání mechanismu alternativního řešení sporů.
Wir brauchen bis zum Ende dieses Jahres auch einen Legislativvorschlag von der Kommission zur Beilegung von Streitigkeiten unter Einsatz alternativer Mechanismen.

Výsledek: 265, Čas: 0.183

S Synonyma "letošního"


"Letošního" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc