LIŠKA DO NĚMČINY

Překlad Liška do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 267, Čas: 0.0582

Příklady použití Liška ve větě a jejich překlady

Fuchs ( liška , lišce , liško )
Mazaná liška. hloupý králík.
Schlauer Fuchs, dummes Häschen.
Rychlá hnědá liška přeskočila líného psa.
Der schnelle braune Fuchs sprang über den faulen Hund.
Fox ( fox , foxi , foxe )
Liška tři míří do zóny šest.
Fox Three fliegt Zone 6 an.
Liška osm to dostala!
Fox Eight hat's erwischt.
Der fuchs ( fox , foxi , foxe )
Liška jeho muži je nechali krvácet nariko.
Der Fuchs und seine Männer lassen sie bluten, Nariko.
Světácká liška s panem lišákem.
Der Fuchs von Welt" von Mister Fox.
Ein fuchs ( fox , foxi , foxe )
Budu více jako liška pokud chceš.
Ich bin mehr wie ein Fuchs, wenn du das willst.
To musí být liška nebo co z ní zbylo.
Muss ein Fuchs sein, oder das, was davon übrig ist.
Jiné příklady vět
Rychlá hnědá liška skáče přes líného psa.
Der schnelle braune Fuchs springt über einen faulen Hund.
Rychlá hnědá liška skáče nad lenivým psem.
Der schnelle braune Fuchs springt über den faulen Hund.
Liška čtyři to dostala!
Fox Four hat's erwischt.
Liška šest máme minimální kontrolu!
Fox Six, wir haben kaum noch Kontrolle.
Chytrá liška.
Schlauer Fuchs.
Liška devět spadla kilometr severně od ohybu řeky.
Fox Nine getroffen, einen Kilometer nördlich der Flussbiegung.
Jediná liška.
Der einzige Fuchs.
Liška šest potvrzuje. jsme v sea stallionu.
Fox Six bestätige, wir sind beim Transporthubschrauber.
Je tu zdivočelá liška uprostřed přírodovědného muzea!
Da ist ein wilder Fuchs im Naturkundemuseum.
Tady je liška pět.
Hier ist Fox Five.
Moje liška.
Mein Fuchs.
Liška jedna končí.
Fox One, Over.
Bílá liška.
Weißer Fuchs.
Stará liška má tajné doupě.
Die alte Fox hat einen geheimen Bau"?
Bílá liška.
Der weiße Fuchs.
Papež je liška.
Der Papst als Fuchs.
Liška dvě. střela vypálena.
Fox Zwei, Rakete abgefeuert.
Rozumím liška tři.
Alles verstanden, Fox Three.
Rychlá hnědá liška.
Der schnelle braune Fuchs.
Jmenuje se šedá liška.
Sie heißt Grey Fox.
Jmenuje se stříbrná liška.
Er heißt Silver Fox.
Liška vlk.
Ein Fuchs, ein Wolf.

Výsledek: 267, Čas: 0.0582

Viz také


jako liška
wie ein fuchs wie eine füchsin wie ein reißnagel
je liška
ist fox ist ein fuchs sie ist eine giftnudel als fuchs

"Liška" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc