LISTY DO NĚMČINY

Překlad Listy do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 266, Čas: 0.0948

Příklady použití Listy ve větě a jejich překlady

Blätter ( listy , listí , papíry )
Její listy jsou jako hedvábný papír.
Ihre Blätter sind wie Seidenpapier.
Ty listy jsou mokré.
Diese Blätter sind nass.
Blättern ( listy , listí , svitcích )
Jejich genitálie prsa ženy jsou pokryté listy... pravděpodobně pocházejí z této výstavy.
Genitalien und Brust sind mit Blättern zugedeckt, die vermutlich von hier stammen.
Jen ať rozkouše ty listy.
Lassen Sie sie auf den Blättern kauen.
Briefe ( dopisy , listy , poštu )
Mají listy pro něho.
Sie haben Briefe für ihn.
Tak jsem jí napsala. listy které jsem nikdy neposlala.
Ich habe ihr Briefe geschrieben, die ich nie verschickte.
Vedle je strom života s čerstvými listy.
Und daneben steht der Baum des Lebens, mit frischem Laub.
Beze spěchu se natahují za sluncem které vyživuje jejich listy.
Sie wachsen ohne Eile der Sonne entgegen, die ihr Laub ernährt.
Die blätter
Jako by listy mluvily.
Als würden die Blätter sprechen.
Požírají listy nakladou vajíčka.
Sie fressen die Blätter und legen Eier.
Jiné příklady vět
Listy olistění.
Blätter, Blattwerk.
Ty nejhezčí listy podzimu.
Die schönsten Blätter im Herbst.
Rostlina neporoste když ji budeme tahat za listy!
Eine Pflanze bringt man nicht zum Wachsen, wenn man an ihren Blättern zieht!
Prosím neptejte se mě na moje listy.
Bitte fragt nicht nach meinen Blättern.
Máš suché listy.
Deine Blätter sind trocken.
Ty listy na které ses koukal.
Diese Briefe, die Sie angeschaut haben?
Ptáčci cvrlikají listy šustí komáři kladou vajíčka.
Vögel zwitschern, Blätter rascheln, Mücken legen Eier.
Timothy kam se poděly tvoje listy.
Timothy, was passierte mit deinen blättern?
Všude visely stovky jako listy.
Hundert-Dollar-Scheine hingen überall, wie Blätter.
Tihle šedí červi žerou plody listy.
Diese grauen Würmer hier fressen Früchte und Blätter.
Tahle už má opadané listy.
Die hier hat lauter abgestorbene Blätter.
Po rvačce jsem našel tyto listy v café des poetes.
Nach der Schlägerei fand ich diese Blätter im Café de Poétes.
Vypadá jako dva listy.
Sieht aus wie zwei Blätter.
Listy musí být proto vhodným způsobem chráněny.
Die Schaublätter müssen deshalb in angemessener Weise geschützt werden.
Vzal jsem listy do japonské školky. řekl jsem že se mi líbí stromy.
Ich brachte die Blätter in eine Baumschule und sagte, ich mag Bäume.
Jsme listy. vítr nás sfoukl ze stromů.
Wir sind die Blätter, die der Wind von den Bäumen bläst.
Mohl by být pod listy v tvém okapu.
Könnte er unter dem Laub in Ihrer Regenrinne sein?
Dvakrát jsem ti měnila listy.
Ich hab die Blätter zweimal gewechselt.
Počítá listy.
Er zählt die Blätter.
To je jak housenka která nenávidí listy.
Das ist wie, äh, eine Raupe, die Blätter hasst.

Výsledek: 266, Čas: 0.0948

S Synonyma "listy"


"Listy" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc