LOGIKU DO NĚMČINY

Překlad Logiku do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 264, Čas: 0.0696

logik (163) logisch (10)

Příklady použití Logiku ve větě a jejich překlady

Logik ( logika , logické )
Můj smysl pro logiku ještě nebyl ovlivněn.
Mein Sinn für Logik ist noch nicht getrübt.
Co je to za zvrácenou logiku.
Was für eine arschige Logik ist das denn?
Logisch ( logické , logicky , dává smysl )
Zaprvé používala logiku až do extrému.
Sie wurde logisch bis aufs Äußerste.
Co to má za logiku.
Wie logisch ist das?
Eine logik ( logické , logicky , dává smysl )
Hledáte logiku která není.
Sie suchen eine Logik, die es nicht gibt.
Někdy její nejtemnější činy mají v sobě logiku kterou lze těžko vyvrátit.
Manchmal haben selbst ihre dunkelsten Taten eine Logik, die sehr schwer zu widerlegen ist.
Der logik ( logické , logicky , dává smysl )
Poslouchám logiku svého srdce.
Ich folge der Logik meines Herzens.
Jen následuju logiku.
Ich folge lediglich der Logik.
Jiné příklady vět
Tento dokument podporuje nesmiřitelnou logiku liberálního dogmatismu.
Dieser Text unterstützt die unerbittliche Logik des liberalen Dogmatismus.
To nevím ale wardova logika nemívá logiku.
Nicht, dass ich wüsste, aber Wards Logik ist selten logisch.
Věřím na vědu logiku racionální uvažování.
Ich glaube an Wissenschaft, Logik, Rationalität.
Má to logiku.
Das klingt logisch.
Zack reaguje na logiku boothe.
Zack antwortet auf Logik, Booth.
Aby tuto pravdu našel wittgenstein v podstatě využil matematickou logiku.
Um diese Wahrheit zu finden, benutzte Wittgenstein mathematische Logik.
Na logiku jste ten nejlepší.
Sie sind immer sehr logisch.
Asi byste měl na logiku zapomenout.
Vielleicht sollten Sie Logik vergessen.
Thelevův útok na kapitána nemá logiku.
Thelevs Angriff auf den Captain ist nicht logisch.
To má logiku kapitáne.
Das ist recht logisch, Captain.
Má láska nevyznává logiku.
Meine Liebe ist ohne Logik.
Rajče nemá logiku.
Eine Tomate hat keine Logik.
Přitom svět nemá logiku.
Aber die Welt ist nicht logisch.
Nechápu vaši logiku.
Ich kann Ihrer Logik nicht folgen.
Vůbec to nemá žádnou logiku!
Trotzdem ist sie nicht logisch!
Nenávidím logiku!
Ich hasse Logik.
Každý moment života má vlastní logiku. svůj vlastní význam.
Jeder Augenblick im Leben hat seine eigene Logik und Bedeutung.
Mají vlastní logiku.
Sie haben ihre eigene Logik.
Jen následuju tvou logiku.
Ich folge nur deiner Logik.
Jen sleduju tvou logiku.
Ich folge nur deiner Logik.
To nemá logiku.
Da fehlt die Logik.
Logiku svého srdce.
Die Logik des Herzens.

Výsledek: 264, Čas: 0.0696

S Synonyma "logiku"


"Logiku" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc