LOVCE DO NĚMČINY

Překlad Lovce do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 272, Čas: 0.0617

Příklady použití Lovce ve větě a jejich překlady

Jäger ( lovec , stíhačky , lovcem )
To platí pro lovce ale ne pro zlatokopy.
Das gilt für Jäger, aber nicht für Goldsucher.
Kdokoliv zabil toho lovce tam může pořád být.
Wer immer diesen Jäger umgebracht hat, könnte immer noch da draußen sein.
Magnusi někdo vraždí lovce.
Magnus, Shadowhunter werden abgeschlachtet.
Podsvěťané loví lovce to je špatné.
Unterweltler, die Shadowhunter jagen,- das ist falsch.
Teď chce lovce další klient. musíme zjistit kdo.
Jetzt braucht ein anderer Kunde Kopfgeldjäger.
Koho mimozemského lovce.
Der außerirdische Kopfgeldjäger.
Nepřišlo mi že má smysl to pokoušet přilákat tak lovce.
Ich wollte ihn nicht angreifen und Skitter auf uns aufmerksam machen.
Nejsme vděční za lovce.
Wir sind nicht dankbar für Skitter.
Der jäger
Měsíc lovce.
Mond der Jäger.
Skvělá pro lovce špatná pro oběť.
Gut für den Jäger. Schlecht für den Gejagten.
Znamení lovce!
Das Zeichen des jägers!
Jiné příklady vět
Potřebuju vojáky ne lovce.
Ich brauche Soldaten, keine Jäger.
Je vzácné najít lovce s tak ... otevřeným srdcem.
Man findet nur selten einen Shadowhunter mit einem so offenen Herzen.
Potřebuji profesionálního lovce.
Ich brauche einen professionellen Jäger.
Co za vlkodlaka jen tak napadne lovce.
Welcher Werwolf greift einen Shadowhunter an?
Našel jsem ho kolem krku dalšího lovce.
War um den Hals eines anderen Jägers.
Darmok je jméno mytologického lovce na shantil III.
Darmok ist ein mythisch-historischer Jäger auf Shantil III.
Dokonce některé naše lovce.
Auch einige von uns Jägern.
Lidé mají nového lovce.
Die Menschen haben einen neuen Jäger.
Já nikoho neopouštím posílám svého nejlepšího lovce aby je zachránil.
Ich schicke meinen besten Shadowhunter zur Rettung.
Máš namysli vaše lovce.
Sie meinen, Ihre Jäger.
Ztratil bych veškerou důvěryhodnost kdyby moji lidé zjistili že jsem nechal přespat lovce.
Meine Glaubwürdigkeit wäre weg, wenn man wüsste, dass ein Shadowhunter hier schlief.
Vychovala jsem ze svých dětí lovce.
Heißt das, ich habe meine Kinder zu Jägern erzogen?
Potřebujeme lovce.
Wir brauchen Jäger.
Nebo dostaneš nějaké pravěké vzrušení... chceš okrást druhé lovce o jídlo.
Oder bekommst du einen urweltlichen Kick, wenn du anderen Jägern das Essen wegnimmst?
Potřebuji lidské lovce.
Und ich brauche menschliche Jäger.
lovce znám.
Und ich kenne Jäger.
Dokonalá zbraň pro dokonalého lovce.
Die ultimative Waffe... für den ultimativen Jäger.
Lovce ovlivnit nemůžeš.
Jäger können nicht manipuliert werden.
Znáte lovce jménem tyree.
Kennen Sie einen Jäger namens Tyree?

Výsledek: 272, Čas: 0.0617

"Lovce" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc