LYDIE DO NĚMČINY

Překlad Lydie do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.0592

Příklady použití Lydie ve větě a jejich překlady

Lydia ( lydie , lydia , lydii )
Lydie křič.
Lydia, schrei.
Lydie je nebezpečný.
Lydia, er ist gefährlich.
Lydias ( lydie , lydia , lydii )
Pochopila jsem že na dům michaela lydie už je spousta nabídek.
Ich hörte, Lydias und Michaels Haus geht an den Meistbietenden.
Myslím že lydie bude rodit.
Ich glaube, Lydias Wehen haben eingesetzt.
Der lydia ( lydie , lydia , lydii )
Dostanete svou posádku z lydie.
Sie behalten die Mannschaft der Lydia.
Lydie kterou jsem nepoznávala já byla ta která vplula do mého domova šťastná zamilovaná.
Ich kannte die Lydia nicht, die so glücklich durch mein Haus schwebte.
Jiné příklady vět
Dobře lydie tohle bude sakra bolet.
Okay, Lydia, das wird saumäßig wehtun.
Lydie pro lásku boží zvedni ten telefon.
Lydia, geh um Himmels Willen an dein Handy.
Lydie jde tu o stilese.
Lydia, geht es hier um Stiles?
Lydie přivede strašidla.
Lydia bringt die Geister.
Ne lydie jsme mrtví.
Nein, Lydia, wir sind tot.
Ale ty lydie ty nejsi oběť.
Aber du, Lydia, Du bist kein Opfer.
Prostě nastav ruku lydie.
Nur... Lydia, streck die Hand aus.
Lydie tohle je aaron.
Lydia, das ist Aaron.
Lydie buď rozumná.
Lydia, sei vernünftig.
Omluv mě lydie.
Entschuldige mich, Lydia.
Uprostřed konverzace si všimla své kamarádky lydie.
Mitten im Gespräch bemerkte sie ihre Freundin Lydia.
Stovky lydie.
Hunderte, Lydia.
Jdi domů lydie.
Geh nach Hause, Lydia.
Protože tě chci lydie.
Weil ich dich will, Lydia.
Ještě nikdy jsem tohle nedělal lydie.
Ich habe das noch nie gemacht, Lydia.
Pojď lydie.
Komm schon, Lydia.
Tady je lydie.
Hier ist Lydia.
Jsi stejná jako já lydie.
Du bist genau wie ich, Lydia.
Proč jsi mi neukázal vzpomínky které táta má na zastřelení lydie.
Wieso zeigst du mir nicht die Erinnerung meines Dads von der Erschießung lydias?
Jsem před domem lydie.
Ich bin vor Lydias Haus.

Výsledek: 259, Čas: 0.0592

"Lydie" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc