MÁM DO NĚMČINY

Překlad Mám do Němčiny

Výsledek: 54025, Čas: 0.2169

Příklady použití Mám ve větě a jejich překlady

Mein ( , , muj )
Kde mám kamrlík.
Wo ist mein Zimmer?
Mám plný žaludek.
Mein Magen ist voll.
Mám dost přátel.
Ich hab genug Freunde.
Mám vlastní pokoj.
Ich hab mein eigenes Zimmer.
Mám velké sny.
Ich habe große Träume.
Mám pro tebe úkol anno.
Ich habe einen Auftrag für dich, Anne.
Soll ( mám , , chceš )
Mám ti ji načnout.
Soll ich den Anfang machen?
Nevím. jak to mám poznat.
Woher soll ich das wissen?
Ist ( je , )
Mám ho nahoře v pokoji.
Er ist oben in meinem Zimmer.
Mám ho ráda.
Ist es Liebe?
Mám nějaké vyřizování.
Ich muss etwas erledigen.
Mám se se sherlockem sejít v márnici.
Ich muss mich mit Sherlock in der Leichenhalle treffen.
Es gibt
Mám skvělé zprávy.
Es gibt tolle Neuigkeiten.
Mám před šábesem ješte spoustu práce.
Es gibt noch viel Arbeit vor dem Sabbat.
Jiné příklady vět
Parme mám strach.
Parm, ich habe Angst.
Mám ten demerol.
Ich habe das Demerol gefunden.
Zlatíčko mám ti něco donést.
Schatz, soll ich dir was mitbringen?
Štěstí takhle to mám říct sigurdově matce.
Soll ich das Sigurds Mutter sagen?
Mám matthewa rád.
Ich hab Matthew gern.
Cassie mám hlad.
Cassie, ich habe Hunger.
Dneska mám štěstí.
Heute ist mein Glückstag!
Mám ti zopakovat otázku.
Soll ich die Frage wiederholen?
Mám dvacet kilo.
Ich hab 20 Kilo.
Finchi na šesti hodinách mám snipera.
Finch, ich habe einen Scharfschützen auf 06.00 Uhr.
Mám narozeniny.
Mein Geburtstag.
Mám ti pomoct s kalhotami.
Soll ich dir mit der Hose helfen?
Mám ho v levé kapse.
Er ist in meiner linken Tasche.
Ještě mám poslední možnost.
Ich hab noch eine letzte Chance.
Mám nádor na mozku.
Ich habe einen Hirntumor.
Mám dítě!
Ich bekomme ein Baby!

Výsledek: 54025, Čas: 0.2169

"Mám" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc