MÁM DVĚ DO NĚMČINY

Překlad Mám Dvě do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.0649

Příklady použití Mám Dvě ve větě a jejich překlady

Mám dvě.
Mám dvě místní týmy na cestě.
Ich hab zwei Teams losgeschickt.
Mám dvě děti.
Ich habe zwei Kinder.
Mám dvě nohy.
Ich habe zwei Füße.
Ich habe 2
Mám dvě děcka na vysoký.
Ich habe 2 Kinder auf dem College.
Mám dvě sestry ale nevypadají jako vy.
Ich habe 2 Schwestern. Die sehen nicht so aus wie Sie.
Ich hab 2
Mám dvě takové v různých velikostech.
Ich hab 2 davon in verschiedenen Größen.
Mám dvě.
Ich hab 2.
Jiné příklady vět
Mám dvě dcery.
Ich habe zwei Töchter.
Mám dvě slepice.
Ich hab zwei Hühner.
Mám dvě tváře.
Ich habe zwei Gesichter.
Mám dvě děti ... obě jsou naživu.
Ich habe 2 Kinder, und sie leben.
Mám dvě malé holčičky.
Ich habe zwei kleine Töchter.
Mám dvě věty.
Ich hatte zwei Zeilen.
Mám dvě baterky čtyři kulky.
Ich hab zwei Batterien und vier Patronen.
Mám dvě čárky.
Ich habe zwei Balken.
Mám dvě věci které mi nikdy nikdo nevezme.
Ich habe 2 Dinge, die niemand mir nehmen kann.
Mám dvě děti na vejšce předěláváme kuchyň.
Ich hab 2 Kinder am College und wir kriegen eine neue Küche.
Mám dvě děcka barry.
Ich hab zwei Kinder.
Mám dvě děti.
Ich hatte zwei Kinder.
Mám dvě gumy. vem si je najednou znecitliví tě to.
Ich hab 2 Gummis, zieh sie beide über, dann spürst du nicht so viel!
Mám dvě děti... ale neptejte se kdo jsou jejich otcové.
Ich hab zwei Kinder. Aber frag nicht nach den Namen der Väter.
Věděl jsem že mám dvě možnosti.
Ich wusste ich hatte zwei Möglichkeiten.
Mám dvě příjmení.
Ich habe zwei Nachnamen.
Koukni mám dvě pravidla.
Ich habe 2 Regeln.
Mám dvě marie je moje trička.
Ich hab 2 T-Shirts, da steht drauf:"Maria ist mein Kumpel.
Mám dvě čtyřčlenná vozidla osm gangsterů jeden velký pytel heroinu.
Ich hab zwei Viersitzer-Fahrzeuge, acht Gangster, Und einen großen Sack voller Heroin.
Mám dvě děti.
Ich habe 2 Kinder.
Mám dvě minuty.
Ich habe zwei Minuten.
Mám dvě nový ruce nevím kterou té mám zabít.
Ich habe 2 neue Hände, Blade. Ich weiß gar nicht, mit welcher ich dich umbringen soll.

Výsledek: 268, Čas: 0.0649

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc