MÉ DCEŘI DO NĚMČINY

Překlad Mé Dceři do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.0828

Příklady použití Mé Dceři ve větě a jejich překlady

Mé dceři.
Na mé dceři aki.
Bei meiner Tochter, Aki.
Jiné příklady vět
Mé dceři.
Kdyby šel někdo po mé dceři nevím co bych udělal.
Würde es jemand auf meine Tochter absehen... wüsste ich nicht, was ich tun würde.
Co se opravdu stalo mé dceři.
Was ist mit meiner Tochter geschehen?
Co jste řekl mé dceři.
Was haben Sie meiner Tochter gesagt?
Říkáte mé dceři děvka.
Du nennst meine Tochter Hure?
Mohl by někdo zavolat mé dceři.
Könnte jemand meine Tochter anrufen?
Taky kvůli mé dceři.
Und meiner Tochter wegen.
Mé dceři je čtrnáct.
Meine Tochter ist 14.
Můžete pomoci mé dceři.
Können Sie meiner Tochter helfen?
Musíte pomoct mé dceři.
Sie müssen meiner Tochter helfen!
Mé dceři by tenhle rok bylo osmnáct.
Meine Tochter wäre dieses Jahr 18 geworden.
Jacs vyhrožuje mé dceři.
Jacs hat meine Tochter bedroht.
Co děláš mé dceři liame.
Was machst du mit meiner Tochter, Liam?
Přesunuly jsme se k mé dceři zlodějce.
Wir gingen zu meiner Tochter, der Diebin, über.
Mé dceři angie bylo šest.
Meine Tochter Angie war sechs.
Nevolej mé dceři.
Ruf meine Tochter nicht an.
Neubližujte mé dceři.
Tu meiner Tochter nicht weh.
Omluv se mé dceři.
Entschuldigen Sie sich bei meiner Tochter.
Mé dceři je 40.
Meine Tochter ist 40.
Pomozte mé dceři.
Bitte helfen Sie meiner Tochter.
Jak jsi to teď řekl mé dceři.
Wie haben Sie gerade meine Tochter genannt?
Vy nevíte nic o mé dceři.
Sie wissen nichts über meine Tochter.
Vědí o mé dceři.
Sie wissen von meiner Tochter.
Jsem tu kvůli mé dceři.
Ich bin wegen meiner Tochter hier.
Hrabě dovolte mi abych vás představil mé dceři evě.
Herr Graf, gestatten Sie mir Ihnen meine Tochter Eva vorzustellen.
Vadí ti že lidé mluví o mé dceři.
Stört es Dich, dass Menschen über meine Tochter reden?
Dluží jsem to mé dceři.
Das war ich meiner Tochter schuldig.
Někdo vyhrožuje mé dceři.
Jemand... bedroht meine Tochter.

Výsledek: 255, Čas: 0.0828

Slovo od slova překladem


"Mé dceři" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc