MÉ TĚLO DO NĚMČINY

Překlad Mé Tělo do Němčiny

Výsledek: 257, Čas: 0.1517

mein körper (122) meinen körper (69) meine leiche (13) mein fleisch (7) mein leib (4) mein leichnam (4) meines körpers (5) meinem körper (4)

Příklady použití Mé Tělo ve větě a jejich překlady

Mé tělo je jako čokoládové suflé.
Mein Körper ist wie ein Rum-Schokoladen-Soufflé.
Vzpomínám si jak mé tělo spalovala bolest.
Ich erinnere mich, wie mein Körper brannte. vor Schmerzen.
Použij mé tělo jako hostitele.
Nimm meinen Körper als Wirt.
Proměníte mé tělo aby bylo bílé krásné jako v odrazu.
Machst du meinen Körper weiss und hübsch wie im Spiegelbild?
Meine leiche
Identifikovali mé tělo teď vás zkouší obelstít.
Sie haben meine Leiche identifiziert und stellen Ihnen eine Falle.
Mé tělo bude klaus chtít vidět určitě.
Klaus wird meine Leiche unbedingt sehen wollen.
Mein fleisch
Mé tělo sebou... bude pleskat po mramorové podlaze.
Mein Fleisch wird platschend über den Marmorfußboden rutschen.
Je mé tělo se třást v různých pozdrav.
Macht mein Fleisch in ihren unterschiedlichen Gruß zittern.
Mein leib
Toto je mé tělo které se za vás vydává.
Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Zde je mé tělo dej si!
Das ist mein Leib. Esst mich.
Jiné příklady vět
Spal jsem příliš dlouho mé tělo mě zrazuje.
Ich habe zu lange geschlafen. Mein Körper lässt mich im Stich.
Neznáš mé tělo.
Du kennst meinen Körper nicht.
Mé tělo je chrám. mé semeno je svátost.
Mein Körper ist der Tempel, mein Samen das Sakrament.
Mé tělo život svou duši.
Mein Körper, mein Leben, meine Seele.
Ale mimochodem mé tělo neobjeví dokud nezačne zapáchat.
Aber meine Leiche wird erst gefunden, als sie anfängt zu stinken.
Věda nemohla zachránit mé tělo.
Die Wissenschaft konnte meinen Körper nicht retten.
Mé tělo tam nikdy nebylo pohřbeno.
Meine Leiche wurde nie in diesem Grab begraben.
V bezpečí přebývá mé tělo.
Und auch mein Fleisch wird ruhen in der Hoffnung.
Dokud nespálí mé tělo... budu tě milovat.
Bis mein Leichnam zu Asche verbrennt, werde ich dich lieben.
Ovládneš mé tělo.
Indem du meinen Körper steuerst?
Mé tělo ti nemůže ublížit dorotko.
Mein Körper kann dich nicht verletzen, Dorothy.
Najděte mé tělo vezměte ho domů.
Sucht meine Leiche, bringt sie nach Hause.
Když jsem spal unesl jsi mé tělo ukradl mou mrtvou přítelkyni.
Du hast mich während ich schlief, meines Körpers beraubt und du hast meine tote Freundin geklaut.
Vezmi mé tělo zpět mému otci.
Nimm meinen Körper mit zu meinem Vater.
Berte jezte toto je mé tělo které pro vás obětuji.
Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Mé tělo je pravý pokrm má krev pravý nápoj.
Mein Fleisch ist die rechte Speise und mein Blut ist der rechte Trank.
Mé tělo se stalo úplně závislé na vysoké hladině endorfinu který implantát produkuje.
Mein Körper ist völlig abhängig von den hohen Endorphindosen, die es ausstößt.
Vezměte jezte to je mé tělo.
Nehmt und esst, das ist mein leib"?
Marceli už jen pár hodin někdo převezme mé tělo.
Marcel, ich bin nur Stunden davon entfernt, dass jemand die Kontrolle meines Körpers übernimmt.
Nes mé tělo skrz prostor čas.
Trage meinen Körper durch Raum und Zeit.

Výsledek: 257, Čas: 0.1517

Viz také


je mé tělo
ist mein körper und mein körper wurde mein körper ist mein leib gehört mein körper
celé mé tělo
meinen ganzen körper mein ganzer körper
moje tělo
mein körper meinen körper meine leiche mein leib mein fleisch
lidské tělo
menschliche körper

"Mé tělo" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc