MĚLS DO NĚMČINY

Překlad Měls do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 266, Čas: 0.1179

Příklady použití Měls ve větě a jejich překlady

Měls pravdu igore.
Du hattest recht, Igor.
Ne měls na výběr.
Unsinn, du hattest eine Wahl.
Měls ji pozvat na rande.
Du solltest sie nach einem Date fragen.
Měls ji přece hlídat!
Du solltest doch auf sie aufpassen!
Jiné příklady vět
Měls ji vidět když jsem odcházela z její kanceláře.
Du hättest sie sehen sollen, als ich das Büro verließ.
Měls šest týdnů na rozmyšlenou.
Du hattest sechs Wochen Bedenkzeit.
Měls mi to říct.
Du hättest es mir sagen müssen!
Měls to čekat.
Du hast das kommen sehen.
Měls plnou pusu.
Du hattest den Mund voll.
Měls ho sledovat.
Du solltest ihn beobachten.
Měls pravdu tati.
Du hattest recht, Dad.
Měls někdy slim jima.
Hast du je einen Slim Jim gegessen?
Měls mu říct ať si hledí svého.
Du hättest ihm sagen sollen sich um seinen eigenen Scheiß zu kümmern.
Měls mi dovolit makat na lole.
Du solltest mich an Lola arbeiten lassen.
Měls pravdu žes bojoval s bledou tváří.
Du hast recht getan, gegen die Weißaugen zu kämpfen.
Měls úplnou pravdu.
Du hattest absolut recht.
Měls ji vidět když jsem jí řekla že helena žije tady.
Du hättest sie sehen sollen, als ich ihr sagte, dass Helena hier ist.
Měls pravdu jsem ráda že jsme přišli.
Du hast recht. Ich bin froh, dass wir hergekommen sind.
Castle měls počkat.
Castle, du solltest warten.
Měls ji tenkrát rád.
Hast du sie früher schon gemocht?
Měls ji rád.
Hast du sie geliebt?
Měls ji políbit.
Du hättest Sie küssen sollen.
Měls ho rád... ale nelíbí se ti co udělal.
Du hast ihn geliebt aber nicht das, was er getan hat.
Měls tu být už před hodinou.
Du solltest vor einer Stunde hier sein.
Tati měls pravdu.
Papa, du hattest recht.
Měls ten případ předat vnitřnímu.
Du solltest diesen Fall zur OPR bringen.
Měls vysokoškolskou lásku.
Hast du'ne college Freundin?
Tede měls svou příležitost.
Ted, Du hattest Deine Chance.
Mimochodem měls ji políbit.
Übrigends, du hättest sie küssen sollen.
Měls otevřený oči uši.
Du hast Augen und Ohren offen gehalten.

Výsledek: 266, Čas: 0.1179

S Synonyma "měls"


měl bys
byl jsi
ti ať
chtěl jsem
měi bys

"Měls" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc