MŮŽE DO NĚMČINY

Překlad Může do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 49360, Čas: 0.1476

Příklady použití Může ve větě a jejich překlady

Věštění může být velmi náladové.
Prophezeiungen können sehr temperamentvoll sein.
Závažná hypoglykémie může vést ke ztrátě vědomí v extrémních případech ke smrti.
Schwere Hypoglykämien können zu Bewusstlosigkeit und im Extremfall zum Tod führen.
Vielleicht ( možná , třeba , může )
Může mít nůž.
Sie hat vielleicht ein Messer.
Může to být ten zloděj kterého hledáte.
Er ist vielleicht der Dieb den Sie suchen.
Möglicherweise ( možná , může , pravděpodobně )
Dávku inzulínu může být nutné upravit.
Möglicherweise ist eine Anpassung der Insulindosis erforderlich.
Může být nutné lékařské ošetření.
Möglicherweise ist eine ärztliche Behandlung notwendig.
Darf ( můžu , nesmí , dovolte )
Může juanito dovnitř.
Darf juanito rein?
Až poté může proběhnout zrychlené řízení.
Erst dann darf ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt werden.
Jiné příklady vět
Formální dohody rada ECOFIN může uzavírat formální dohody o systému směnných kurzů eura.
Förmliche Vereinbarungen: der ECOFIN-Rat kann förmliche Vereinbarungen über ein Wechselkurssystem für den Euro treffen.
Obecné směry rada ECOFIN může formulovat obecné směry kurzové politiky eurosystému.
Allgemeine Orientierungen: der ECOFIN-Rat kann allgemeine Orientierungen für die Wechselkurspolitik des Eurosystems aufstellen.
Může tento den být ještě horší.
Kann dieser Tag noch schlimmer werden?
Proto to může dělat.
Darum kann er es tun.
Tohle může znít hrubě ale měl byste navštívit oční!
Vielleicht klingt das unhöflich, aber du solltest mal zum Augenarzt.
Může to být jen má představivost.
Vielleicht ist es nur meine Einbildung.
Může andrej nosit oblečení nadále nevadilo by vám to.
Darf man weiter Kleidung tragen, wenn es Ihnen nichts ausmacht?
Může to bolet.
Das könnte weh tun.
Zastavit je může jen isis.
Nur Isis kann es aufhalten.
Takže to může platit ve splátkách.
Deshalb darf sie das in Raten bezahlen.
Vyšetřování může trvat týdny.
Die Untersuchung könnte Wochen dauern.
To může mít více informací.
Er hat vielleicht noch mehr Informationen.
Každá může být matkou.
Mutter kann jede sein.
Podezřelý může být ozbrojený nebezpečný.
Der Verdächtige ist möglicherweise bewaffnet und gefährlich.
On se smát může.
Er darf lachen.
Máma nás může potřebovat.
Vielleicht braucht uns Mom.
Něco tě může inspirovat.
Möglicherweise inspiriert dich etwas.
Může mi někdo říct co to je.
Kann mir jemand sagen, was das ist?
To může být kdokoliv.
Das könnte jeder sein.
Třeba s náma může bydlet alex.
Wir könnten mit Alex wohnen.
Tento dynamizmus může ovlivnit investiční strategie evropských společností.
Diese Dynamik beeinflusst möglicherweise die Investitionsstrategien europäischer Unternehmen.
Může to jíst.
Darf er das fressen?

Výsledek: 49360, Čas: 0.1476

"Může" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc