MŮJ DĚDEČEK DO NĚMČINY

Překlad Můj Dědeček do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 253, Čas: 0.1158

Příklady použití Můj Dědeček ve větě a jejich překlady

Ano můj dědeček to bral na žaludek.
Mein Opa nahm's für den Magen.
Můj dědeček nemůže moc mluvit ale říká že jste moc krásná.
Mein Opa kann nicht gut sprechen, aber er sagt, Sie sind sehr schön.
Můj dědeček mi kdysi řekl něco podobného.
Mein Großvater sagte einmal etwas Ähnliches.
Můj dědeček byl obchodník můj otec také.
Mein Großvater war Geschäftsmann, mein Vater auch.
Jiné příklady vět
Můj dědeček v roce 1943 utekl z německa.
Mein Großvater war 1943 aus Deutschland geflohen.
Můj dědeček.
Proč by ty únosce z roku 1963 zajímal můj dědeček.
Warum sollten die Leute, die die 63er entführten, hinter meinem Großvater her sein?
Nebyla to vize lepšího světa jakou měl můj dědeček.
Nicht um die Vision meines Großvaters, eine bessere Welt.
Můj dědeček byl jako já.
Mein Opa war wie ich.
Můj dědeček je mrtvý.
Mein Großvater ist tot.
Tak tomu říkal můj dědeček.
Ich hab es von meinem Großvater.
Můj dědeček byl garderobiér slavného herce.
Mein Großvater war der Garderobier von einem berühmten Schauspieler.
Můj dědeček se jmenoval henry.
Der Name meines Großvaters war Henry.
Můj dědeček byl kadžárským princem k tomu komunistou.
Mein Opa war ein Kadscharenprinz und ein"Kommuniss.
Můj dědeček byl krejčí.
Mein Großvater war Schneider.
Můj dědeček mě učil že životní energie krouží dokola v perfektním proudu v rovnováze.
Mein Opa hat mich gelehrt die Lebensenergie kreist und fließt in Gleichgewicht.
Co můj dědeček.
Was ist mit meinem großvater?
Tak se rozhodl můj dědeček.
Es war die Idee meines Großvaters.
Je to revolver webley mark IV. můj dědeček ho používal v první světové válce.
Das ist der Webley Mark IV meines Großvaters aus dem Ersten Weltkrieg.
Můj dědeček měl velkou třešeň.
Mein Opa hatte einen Kirschbaum.
Ne ale můj dědeček ji vlastnil.
Nein, es gehörte meinem Großvater.
Můj dědeček joe.
Mein Großvater Joe.
Můj dědeček byl řek.
Mein Großvater war Grieche.
Můj dědeček říká že si pamatuje kde přesně byl.
Mein Opa sagt, dass er noch genau weiß, wo er war.
Můj dědeček s touhle nemocí pracoval až do důchodu.
Mein Opa arbeitete damit bis zur Rente.
Můj dědeček byl morty stiller.
Mein Großvater war Morty Stiller.
Můj dědeček byl součástí majetku.
Mein Opa war ein Stück Eigentum.
Můj dědeček by se to líbilo.
Mein Großvater hätte es geliebt.
Jak říkával můj dědeček.
Und wie mein Opa immer sagte.
Můj dědeček mi vždycky říkal bezpečnostní pásy zachraňují životy.
Mein Großvater sagte immer, Anschnallen rettet Leben.

Výsledek: 253, Čas: 0.1158

"Můj dědeček" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc