MŮJ PRÁVNÍK DO NĚMČINY

Překlad Můj Právník do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 254, Čas: 0.1634

Příklady použití Můj Právník ve větě a jejich překlady

Můj právník tom hagen.
Mein Anwalt, Tom Hagen.
Jsi můj právník jsi můj producent jsi můj nejlepší přítel.
Du bist mein Anwalt. Du bist mein Produzent. Du bist mein bester Freund.
Můj právník mi to řekl.
Meine Anwältin hat's mir erzählt.
Takže jsi můj právník nebo ne.
Also, bist du meine Anwältin oder nicht?
Mein rechtsanwalt
Volal můj právník... propuštění na podmínku nepřichází v úvahu.
Mein Rechtsanwalt hat angerufen. Entlassung auf Bewährung ist wohl nicht drin.
Můj právník.
Mein Rechtsanwalt.
Jiné příklady vět
Rád by si s tebou promluvil můj právník.
Mein Anwalt würde sich gern mal mit dir unterhalten.
Můj právník scott je vzteklej pes.
Mein Anwalt, Scott, ist ein scharfer Hund,
Ozve se ti můj právník jill.
Du wirst von meinem Anwalt hören, Jill.
Jsi můj právník nebo ne.
Bist du meine Anwältin oder nicht?
Jsi snad můj právník nebo jejich.
Sind sie mein Rechtsanwalt oder ihrer?
Aha tedy... můj právník to jistě vyřeší.
Ich bin sicher, meine Anwälte können das regeln.
Okej budeš aspoň můj právník.
Wirst du denn wenigstens meine Anwältin bleiben?
Ozve se ti můj právník koňomrde!
Und du wirst von meinem Anwalt hören, Wichser!
Můj právník je harry timmers.
Mein Anwalt ist Harry Timmers.
Můj právník se ti ozve.
Du hörst von meinem Anwalt.
Já se snažil ale můj právník jen říkal.
Ich wollte ja, aber als ich im Büro meines Anwalts war, dachte ich.
Můžeš být můj právník nicku.
Du kannst mein Anwalt sein, Nick.
Je můj právník.
Sie ist meine Anwältin.
Nejste můj právník. ne.
Sie sind nicht mein Rechtsanwalt.
To je můj právník průkaz.
Die Karte meines Anwalts.
Jinak se ti ozve můj právník.
Andernfalls hörst du von meinem Anwalt.
Můj právník mě oškubal.
Mein Anwalt hat mich ausgezogen.
Teď zníš jako můj právník.
Jetzt klingst du wie meine Anwältin.
Můj právník tu není.
Mein Anwalt ist nicht hier.
Kdo to je můj právník.
Wer ist das, meine anwältin?
Jestli mi zlomíte ruku ozve se vám můj právník!
Wenn Sie mir den Arm brechen, hören Sie von meinem Anwalt.
Myslím že se na to prvně podívá můj právník.
Aber ich muß erst mit meinem Anwalt reden.
Můj právník zavolá tvému.
Mein Anwalt wird deinen anrufen.
Můj právník zná vašeho právníka.
Mein Anwalt kennt Ihren Anwalt.

Výsledek: 254, Čas: 0.1634

S Synonyma "můj právník"


"Můj právník" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc