MAC DO NĚMČINY

Překlad Mac do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 269, Čas: 0.0848

Příklady použití Mac ve větě a jejich překlady

Byl to nápad mac.
Macs Idee war das.
Big mac je tak dobrý že jsem jich první měsíc snědl 265.
Die Big Macs waren so gut, ich aß 265 im ersten Monat.
Der mac
Ne mac.
Nicht der Mac.
Že vám v tom mac pomůže.
Und dass der Mac dabei hilft.
Mac und
Mac já to zvládnem.
Mac und ich schaffen das.
Ví už to mac stella.
Wissen es Mac und Stella?
Jiné příklady vět
Mac byl ale pořád dobrý agent kingu.
Mac war trotzdem ein guter Agent, King.
Mac tě chce v kalifornii.
Mac braucht Sie in Kalifornien.
Mac říká že se vám daří dobře.
Mac sagt, es ginge Ihnen gut,
Já tommy mac vykrademe kamion.
Ich und Tommy Mac bringen eine Wagenladung runter.
Mac útok! napořád!
Mac Attack" für immer!
Mac má pravdu.
Mac hat Recht.
Mac se to nebude líbit.
Mac wird das nicht gefallen.
Ani sám mac davis nemůže zachránit tyhle vánoce.
Selbst Mac Davis könnte Weihnachen nicht retten.
Robbie mac je statečnej chlap.
Robbie Mac ist ein mutiger Mann.
Tady mac taylor pořád naživu.
Hier ist Mac Taylor; ich bin noch am Leben.
Možná mac.
Mac vielleicht.
Všechno co dostaneš je kuřecí maharaja mac.
Alles, was du bekommst, ist ein Chicken Maharaja Mac.
Lidi mi myslím říkají mac.
Ich glaube, die Leute nannten mich Mac.
Lidé mi říkají mac.
Man nennt mich Mac.
To je teddyho nejlepší přítel mac.
Das ist Teddos bester Freund, Mac.
Už jsem s ním mluvila mac.
Ich habe schon mit ihm gesprochen, Mac.
Haló geoff. tady mac.
Hallo Geoff, hier ist Mac.
On je ta příčina proč je mac mrtej.
Er ist der Grund, dass Mac tot ist.
Dobré ráno pane mac.
Guten Morgen, Mr. Mac.
Mac davis mi může políbit.
Und Mac Davis kann mich mal.
Mac pořád jsi u sun microsystems.
Und, Mac, du bist immer noch bei Sun Microsystems?
Takže macC.H.E.E.S.E.
Also Mac-und C.H.E.E.S.E.?
Tohle je mac.
Das ist Mac, unser Geiselnahmespezialist.
Jestli máte mac místo toho to může být command.
Am Mac ist es die Command-Taste.

Výsledek: 269, Čas: 0.0848

Viz také


S Synonyma "mac"


"Mac" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc