MALÉ PODNIKY DO NĚMČINY

Překlad Malé Podniky do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 0.1106

Příklady použití Malé Podniky ve větě a jejich překlady

Malé podniky jsou neúměrně zasaženy tím že některé osoby zanedbávají platby.
Kleine Unternehmen sind unverhältnismäßig stark davon betroffen, dass Zahlungen verzögert geleistet werden.
Maximální míra podpory_BAR_ malé podniky 15% střední podniky 7,5%_BAR.
Beihilfehöchstintensität _BAR_ kleine Unternehmen 15% mittlere Unternehmen 7,5% _BAR.
Kleinunternehmen ( malé podniky , malé firmy )
Evropská charta pro malé podniky výběr osvědčených postupů pro rok 2007.
Europäische Charta für Kleinunternehmen Auswahl empfehlenswerter Verfahren 2007.
Evropská charta pro malé podniky výběr osvědčených postupů 2009.
Europäische Charta für Kleinunternehmen Auswahl empfehlenswerter Verfahren 2009.
Kleinunternehmer ( drobných podnikatelů , majitele malých podniků , malý podnikatel )
Rozvojové půjčky EU pro malé podniky.
EU-Förderprogramm für Kleinunternehmer.
Pro malé podniky.
Förderprogramm für Kleinunternehmer.
Jiné příklady vět
Malé podniky mají zásadní význam.
Kleine Betriebe spielen eine entscheidende Rolle.
Hrubého grantového ekvivalentu pro malé podniky ve zbývajících oblastech regionu;
BSÄ für kleine Unternehmen in den übrigen Gebieten der Region.
Pro malé podniky.
Für kleine Unternehmen.
Chybí nám vysoce inovativní kreativní malé podniky.
Es fehlt uns an hoch innovativen und kreativen Kleinunternehmen.
Podporovat provedení evropské charty pro malé podniky na úrovni společenství.
Förderung der Umsetzung der Europäischen Charta für Kleinunternehmen auf Gemeinschaftsebene.
Většinu pracovních míst poskytují malé podniky.
Die meisten Arbeitsplätze werden von kleinen Unternehmen bereitgestellt.
Často říkáme že evropské malé podniky jsou srdcem evropského hospodářství.
Wir sagen oft, Europas kleine Unternehmen würden das Herz der europäischen Wirtschaft bilden.
Malé podniky potřebují administrativní zjednodušení teď.
Kleine Unternehmen brauchen eine Vereinfachung der Verwaltung und zwar jetzt.
Evropská charta pro malé podniky.
Die Europäische Charta für Kleinunternehmer.
Otevřením veřejných zakázek pro malé podniky.
Das öffentliche Auftragswesen für kleinere Unternehmen zu öffnen.
Evropa potřebuje více podnikatelů rozvíjející se malé podniky.
Europa braucht mehr Unternehmer und expandierende Kleinunternehmen.
SV paní předsedající víme že malé podniky jsou páteří našeho hospodářství.
SV Frau Präsidentin! Wir wissen, dass kleine Unternehmen das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden.
Předmět evropská charta pro malé podniky.
Betrifft: Europäische Charta für Kleinunternehmen.
Pane předsedající účelem tohoto návrhu je snížení administrativní zátěže pro malé podniky.
EN Herr Präsident! Der Zweck dieses Vorschlags ist der Abbau bürokratischer Hürden für kleine Unternehmen.
Zvláštní režim pro malé podniky.
Sonderregelung für Kleinunternehmen.
Hrubého grantového ekvivalentu pro malé podniky.
BSÄ für kleine Unternehmen.
Evropská charta pro malé podniky.
Die Europäische Charta für Kleinunternehmen.
Zvláštní režim pro malé podniky.
Sonderregelung für kleine Unternehmen.
Evropská charta pro malé podniky.
Europäische Charta für Kleinunternehmen.
Rovněž v oblasti mléka se vyskytují četné malé podniky.
Auch im Milchbereich gibt es zahlreiche kleine Unternehmen.
Tento internetový portál poskytuje jednotný přístup k různým zdrojům informací pro malé podniky.
Das Internetportal bietet zentralen Zugang zu verschiedenen Informationsquellen für Kleinunternehmen.
Toto opatření představuje konkrétní pomoc pro malé podniky v těžké době.
Diese Maßnahme ist in diesen schwierigen Zeiten eine konkrete Hilfe für kleine Unternehmen.
To je právě to co správci daně stejně jako malé podniky nepotřebují.
Das ist genau das, was die Steuerverwaltungen und ebenso die Kleinunternehmer entbehren können.
Malé podniky.
Die der kleinen firmen?

Výsledek: 262, Čas: 0.1106

"Malé podniky" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc