MARCUSI DO NĚMČINY

Překlad Marcusi do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.1009

Příklady použití Marcusi ve větě a jejich překlady

Marcus ( marcus , markusi , marcusova )
Viděl jsem marcusi viděl.
Das habe ich, Marcus, das habe ich.
Marcusi ptáček se cítí lépe.
Marcus, dem Vogel geht's besser.
Jiné příklady vět
Marcusi neměl bys tu být.
Marcus, du solltest nicht hier sein.
Marcusi vyskočte si na židli.
Marcus, hüpf auf dem Stuhl.
Marcusi jak vybereme.
Marcus, wie sollen wir wählen?
Marcusi zírají na nás.
Marcus, sie starren.
Marcusi spletla jsem se.
Marcus, ich habe einen Fehler gemacht.
Čau marcusi já jsem jeff.
Hi, Marcus. Ich bin Jeff.
Admirále marcusi jste zatčen.
Admiral Marcus, Sie stehen unter Arrest.
Víš že mi můžeš věřit marcusi.
Du kannst mir vertrauen, Marcus.
Já nemám zákazníky marcusi.
Ich habe keine Kunden, Marcus.
To není náhoda marcusi.
Das ist kein Zufall, Marcus.
Myslím že jste chtěl abychom vás chytili marcusi.
Ich denke Sie wollten gefasst werden, Marcus.
Naši lidé jsou vystrašení marcusi.
Unsere Leute haben Angst, Marcus.
To nebude fungovat marcusi.
Das wird nicht funktionieren, Marcus.
Ani ty nemůžeš být tak naivní marcusi.
Nicht mal Sie können so naiv sein, Marcus.
Ten muž právě ztratil syna marcusi.
Der Mann hat erst sein Sohn verloren, Marcus.
Bylo to pár lidí marcusi průzkumná skupina.
Es waren nur ein paar Leute, Marcus, ein Sondierungstrupp.
To si nemyslím marcusi.
Das glaube ich nicht, Marcus.
Výborně marcusi.
Gut gemacht, Marcus.
Zůstaň se mnou marcusi.
Du bleibst bei mir Marco.

Výsledek: 265, Čas: 0.1009

S Synonyma "marcusi"


"Marcusi" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc