MAXIMUM DO NĚMČINY

Překlad Maximum do Němčiny

Výsledek: 261, Čas: 0.1138

Příklady použití Maximum ve větě a jejich překlady

Bestes ( nejlepší , dobře , dobro )
Prosím pokuste se udělat maximum pro záchranu manželství rodiny.
Tun Sie Ihr Bestes, um Ihr Heim zu bewahren.
Udělal jsem svý maximum.
Ich gebe mein Bestes.
Limit ( limit , hranice , omezení )
Už jsem měla dvě to je moje maximum.
Ich hatte bereits zwei, das ist mein Limit.
Čtyři skleničky je moje maximum.
Vier Gläser ist mein Limit.
Maximalstufe ( maximum )
Zbraně jsou na maximum.
Waffen sind auf Maximalstufe.
Jak přesně pomohou v té situaci zbraně na maximum.
Warum sollen die Waffen auf Maximalstufe hier helfen?
Žijte na maximum slečno moorová!
Kosten Sie das Leben maximal aus, Ms. Moore!
Jednotlivá podpora _BAR_ celková výše podpory_BAR_ 3600000 EUR maximum_BAR.
Einzelbeihilfe _BAR_ Gesamtbetrag der Beihilfe _BAR_ 3600000 EUR(maximal) _BAR.
Jiné příklady vět
Maximum na všechno 250 na jedenáctku.
Maximum auf alle Zahlen, 250 auf die elf.
Štíty na maximum!
Schilde auf Maximum.
Maximum uživatelů.
Maximale Benutzeranzahl.
Deflektory na maximum.
Deflektorschilde auf Maximum.
Maximum přídavného proudu vyžadované v D3 cold.
Maximale notwendige externe Spannung in„ D3 kalt“.
Udělejte pro to maximum.
Tun Sie Ihr Möglichstes.
Neuděláš maximum gary uděláš mé maximum rozumíš.
Nicht dein Bestes, Gary.- Mein Bestes. Verstanden?
Maximum co umožňuje zákon.
Das gesetzlich erlaubte Maximum.
Zrychlete na maximum.
Beschleunigen auf Maximum.
Zrychlete na maximum připravte se k palbě.
Maximale Beschleunigung und zum Angriff bereitmachen.
Je to pro mě velmi důležité udělám maximum abych vám pomohl.
Das ist mir sehr wichtig, und wenn ich helfen kann, werde ich mein Bestes tun.
Ale zapni klimatizaci na maximum.
Dreh die Klimaanlage voll auf.
Je pro vás připraven zápas ve kterěm ze sebe oba musíte vydat maximum.
Ein Wettkampf wurde vorbereitet, in dem ihr beiden euer Bestes geben müsst.
Držte výrobu na maximum.
Haltet die Produktion auf Maximum.
Harry převádím maximum energie do transportérů.
Ich leite maximale Energie in die Transporter.
Stabilizátory na maximum.
Flugstabilisatoren auf Maximum.
Cílem je poskytnout občanům unie ve všech členských státech maximum bezpečnosti.
Das Ziel besteht darin, den Bürgern der Europäischen Union in allen Mitgliedstaaten maximale Sicherheit zu bieten.
Někteří do toho chtějí dát maximum.
Anderen ist es wichtig, dass sie ihr Bestes geben.
Vnitřní vyrovnávače strukturální integrita jsou na maximum.
Kompensatoren und strukturelle Integrität auf Maximum.
Milují zbraně na maximum.
Die lieben es, wenn die Waffen auf Maximalstufe sind.
Štíty na maximum.
Schutzschilde auf Maximum.
Gideon nastav časový pohon na maximum.
Gideon, bring den Zeitantrieb auf Maximum.

Výsledek: 261, Čas: 0.1138

Viz také


učinit maximum
alles tun anstrengung unternehmen macht stehende tun wir unser möglichstes tun alles erdenkliche unternehmen
to je maximum
das ist alles das ist das maximum das ist das beste sie hier ist das beste

"Maximum" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc