MG DVAKRÁT DENNĚ DO NĚMČINY

Překlad Mg Dvakrát Denně do Němčiny

Výsledek: 269, Čas: 0.1267

Příklady použití Mg Dvakrát Denně ve větě a jejich překlady

Doporučená dávka pro léčbu 75 mg dvakrát denně 75 mg jednou denně.
Empfohlene Dosis für die Therapie 75 mg zweimal täglich 75 mg einmal täglich.
Mg dvakrát denně 150 mg jednou denně.
Mg zweimal täglich 150 mg einmal täglich.
Mg 2 x täglich
Mg dvakrát denně.
Mg 2 x täglich.
Mg dvakrát denně po dobu 20 dnů.
Mg 2 x täglich über 20 Tage.
5 mg zweimal täglich
Obvyklá doporučená úvodní dávka přípravku corlentor je mg dvakrát denně.
Die übliche empfohlene Anfangsdosis von Corlentor ist 5 mg zweimal täglich.
Obvyklá doporučená úvodní dávka ivabradinu je mg dvakrát denně.
Die für gewöhnlich empfohlene Anfangsdosis von Ivabradin beträgt 5 mg zweimal täglich.
Jiné příklady vět
Mg dvakrát denně jedna polovina tablety 2x denně.
Mg zweimal täglich eine halbe Tablette zweimal täglich.
Odpovídající rozdíl při dávce 1000 mg dvakrát denně činil 25.
Bei der Dosierung von 1000 mg zweimal täglich betrug der entsprechende Unterschied 25.
Doporučovaná počáteční dávka pararegu pro dospělé je 30 mg dvakrát denně.
Die empfohlene Anfangsdosis von Parareg für Erwachsene ist 30 mg zweimal täglich.
Doporučená počáteční dávka je 50 mg dvakrát denně.
Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 50 mg zweimal täglich.
Doporučená dávka přípravku tasigna je 400 mg dvakrát denně.
Die empfohlene Dosierung von Tasigna beträgt 400 mg zweimal täglich.
Dávka byla 400 mg dvakrát denně.
Die Dosierung betrug 400 mg zweimal täglich.
Zvýšení dávky na 600 mg dvakrát denně bylo povoleno.
Die Erhöhung der Dosierung auf 600 mg zweimal täglich war zulässig.
Přípravek onsenal v dávce 400 mg dvakrát denně byl účinnější než placebo.
Onsenal war in einer Dosis von 400 mg zweimal täglich wirksamer als Placebo.
Doporučená dávka přípravku yentreve činí 40 mg dvakrát denně.
Die empfohlene Dosis Yentreve liegt bei 40 mg zweimal täglich.
Doporučená počáteční dávka přípravku ranexa činí 375 mg dvakrát denně.
Die empfohlene Anfangsdosis von Ranexa beträgt 375 mg zweimal täglich.
Maximální dávka je 750 mg dvakrát denně.
Die Höchstdosis beträgt 750 mg zweimal täglich.
Doporučená počáteční dávka přípravku ranexa je 375 mg dvakrát denně.
Die empfohlene Anfangsdosis von Ranexa beträgt 375 mg zweimal täglich.
Maximální dávka přípravku ranexa je 750 mg dvakrát denně.
Die Maximaldosis von Ranexa beträgt 750 mg zweimal täglich.
Doporučená dávka přípravku APTIVUS je 500 mg dvakrát denně.
Die empfohlene Dosis von APTIVUS beträgt 500 mg zweimal täglich.
Doporučená dávka přípravku revasc je 15 mg dvakrát denně.
Die empfohlene Dosis Revasc liegt bei 15 mg zweimal täglich.
Lopinavir/ ritonavirb 400mg/ 100 mg dvakrát denně.
Lopinavir/Ritonavirb 400 mg/100 mg zweimal täglich.
Doporučuje se úvodní dávka mg dvakrát denně.
Eine Anfangsdosis von zweimal täglich 0,5 mg wird empfohlen.
Počáteční dávka je mg dvakrát denně.
Die Anfangsdosis beträgt zweimal täglich 1,5 mg.
Nejvyšší doporučená dávka je mg dvakrát denně.
Die Höchstdosis liegt bei 2-mal 6,0 mg pro Tag.
V státech je však úvodní dávka 25 až mg dvakrát denně.
In 6 Ländern beträgt die Anfangsdosis jedoch 1,25 mg bis 2,5 mg zweimal täglich.
Obvyklá doporučená úvodní dávka přípravku procoralan je mg dvakrát denně.
Die übliche empfohlene Anfangsdosis von Procoralan ist 5 mg zweimal täglich.
Mg dvakrát denně každých 12 hodin 40 mg dvakrát denně.
Zerit-Dosis 30 mg 2mal tgl.(alle 12 Stunden) 40 mg 2mal tgl.
Mg dvakrát denně 20 mg dvakrát denně.
Mg 2mal täglich 20 mg 2mal täglich.
Doporučená dávka na dní 30 mg dvakrát denně 45 mg dvakrát denně 60 mg dvakrát denně 75 mg dvakrát denně.
Empfohlene Dosis für 5 Tage 30 mg zweimal täglich 45 mg zweimal täglich 60 mg zweimal täglich 75 mg zweimal täglich.

Výsledek: 269, Čas: 0.1267

Slovo od slova překladem


"Mg dvakrát denně" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc