MIKEA DO NĚMČINY

Překlad Mikea do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 268, Čas: 0.0952

Příklady použití Mikea ve větě a jejich překlady

Mike ( mike , miku , mikeu )
Mikea zatkli.
Mike wurde verhaftet.
Mikea zatkli jessica mluvila o spolupachatelích.
Mike wurde verhaftet. Jessica spricht von verdächtigen Mitverschwörern.
Byl to nápad mikea.
Es war Mikes Idee,
Jmenují mikea partnerem u toho bys neměl chybět.
Sie geben Mikes Partnerschaft bekannt und ich möchte nicht, dass du das verpasst.
Mike und
Znám mikea vím že říká pravdu.
Ich kenne Mike und ich weiß, dass er echt ist.
Najdeme mikea zavedeme ho theovi.
Wir finden Mike und bringen ihn zu Theo.
Die mike
Mají mikea.
Haben die Mike Franks?
Teď jako od mikea tysona.
Jetzt den Mike Tyson.
Jiné příklady vět
Máme mikea na lopatě.
Wir haben Mike im Schwitzkasten.
První pravidlo vedení podniku big mikea.
Erste Regel von Big Mikes Management.
Když jsem viděl mikea poprvé myslel jsem si.
Als ich Mike zum ersten Mal kennengelernt habe, dachte ich.
Snažím se chránit mikea.
Ich versuche Mike zu beschützen.
Celý život oslovovat big mikea tati.
Ein Leben lang, Big Mike..."Dad" nennen?
Považujte to za dárek od velkýho mikea.
Betrachten Sie es als Geschenk von Big Mike.
Jak znáš mikea shinera.
Woher kennst du Mike Shiner?
Byl byste ochotný mikea obětovat.
Wären Sie bereit gewesen, Mike zu opfern?
Chci abys s těmi osobními útoky na mikea přestal.
Ich möchte, dass du mit den persönlichen Angriffen gegen Mike aufhörst.
Je od mikea.
Es ist von Mike.
Byrone stihl jsi mikea.
Byron, hast du Mike erwischt?
Zavolej mi až najdete mikea.
Ruf an, wenn du Mike gefunden hast!
Omlouvám se že rušíme ale jde o mikea.
Entschuldigt die Störung, aber es geht um Mike.
Čekám na otce mikea od svatýho bartoloměje.
Ich warte auf Pater Mike von St. Barts.
Bůh požehnej mikea.
Gott segne Mike.
Zastupuju mikea.
Ich vertrete Mike.
Joe má mikea.
Joe hat Mike.
Sháníte mikea murphyho.
Suchen Sie nach Mike Murphy?
Čekám na mikea boudreaua.
Warten auf Mike Boudreau.
Mikea rosse čeká vězení.
Und Mike Ross droht eine Gefängnisstrafe.
Říkala že právě přivezli mikea k výslechu.
Sie hat gesagt, dass sie Mike gerade zur Befragung gebracht haben.
U mrtvého mikea.
Dead Mike's.

Výsledek: 268, Čas: 0.0952

"Mikea" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc