MILIONY DOLARŮ DO NĚMČINY

Překlad Miliony Dolarů do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.1313

Příklady použití Miliony Dolarů ve větě a jejich překlady

Million dollar
Potencionální miliony dolarů troufají si na automobily.
Million Dollar in potentiellen Aufträgen... und sie wollen sich bei Automobilen versuchen.
Miliony dolarů žádný smysl.
Millionen Dollars und kein Verstand.
Millionen
Vynakládají miliony dolarů z daní aby tě sledovali.
Millionen von Steuergeldern werden investiert, um dich zu beschatten.
Protože nebudu jezdit s miliony dolarů v kufru rozumíš mi.
Weil ich nicht mit Millionen im Kofferraum in der Gegend herumfahren will. Hast du verstanden?
Millionen von dollar
Někdo krade miliony dolarů v diamantech.
Jemand stiehlt Millionen von Dollar in Diamanten.
Miliony dolarů z pokladu by ti určitě pomohly urychlit proces zotavení.
Ein Schatz von Millionen von Dollar hätte geholfen, deine Genesung zu beschleunigen.
Jiné příklady vět
Jsou to nanejvýš tři miliony dolarů.
Das sind 3 Millionen Dollar. Höchstens.
Dva miliony dolarů na sedadle vedle mě.
Millionen Dollar auf dem Nachbarsitz.
Potřebuju tři miliony dolarů nevystopovatelných rychle převeditelných.
Ich brauche drei Millionen Dollar, nicht zurückverfolgbar, im Schnellverfahren.
Můžeme také ignorovat vaše dva miliony dolarů na účtu na kajmanských ostrovech.
Wir können auch die 2 Millionen Dollar auf Ihrem Cayman-Islands-Konto ignorieren.
Čtyři miliony dolarů díky dopravní zácpě.
Vier Millionen Dollar durch einen Verkehrsstau.
Dva miliony dolarů v dluhopisech na doručitele.
Zwei Millionen Dollar an Inhaberbonds.
Miliony dolarů za falešný poplach.
Millionen Dollar für einen Fehlalarm.
Miliony dolarů budou investovány do věznic zadržovacích zařízení.
Millionen Dollar werden den Gefängniseinrichtungen zugeteilt.
Skoro čtyři miliony dolarů přesnou částku výkupného.
Fast 4 Millionen Dollar, die genaue Höhe des Lösegeldes.
Dva miliony dolarů v belize.
Zwei Millionen Dollar in Belize.
Dva miliony dolarů za jednu rundu.
Zwei Millionen Dollar für eine Runde Drinks.
Ale myslím že stojíš za více než dva miliony dolarů.
Aber ich denke, du bist mehr wert als zwei Millionen Dollar.
Vaše nová identita kód k účtu se dvěma půl miliony dolarů.
Deine neue Identität und der Passcode für ein Konto mit 2,5 Millionen Dollar.
To jsou dva miliony dolarů.
Das sind zwei Millionen Dollar.
S ním se dělím o ty tři miliony dolarů.
Mit ihm teile ich die 3 Millionen Dollar.
Firma přispěla přibližně 190 miliony dolarů do vládní kasy.
Das Unternehmen brachte dem Staat ungefähr 190 Millionen Dollar ein.
Chci dva miliony dolarů.
Ich möchte Zwei Millionen Dollar.
Miliony dolarů dokonce nacpali do gauče pablovy matky.
Sie stopften sogar eine Million Dollar in die Couch von Pablos Mutter.
Honím po celém světě šmejdy kteří vydělávají miliony dolarů.
Ich jage Mistkerle auf der ganzen Welt, die Millionen Dollar verdienen.
Má tu marihuanu za miliony dolarů ale ani jedna rostlinka nechybí.
Hier wachsen Marihuanapflanzen im Wert von Millionen von Dollar und keine wurde mitgenommen.
Právě jsi mi ušetřila miliony dolarů.
Du hast mir 3 Millionen Dollar gespart.
Pan ellis zaplatí. miliony dolarů?
Mr. Ellis wird 2 Millionen Dollar zahlen?
Ale stálo by miliony dolarů získat ho.
Aber es würde Millionen von Dollar kosten, um es zu kaufen.
Utratil tři miliony dolarů za tohohle koně.
Er hat drei Millionen US-Dollar für dieses Pferd bezahlt.

Výsledek: 255, Čas: 0.1313

"Miliony dolarů" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc