MILO DO NĚMČINY

Překlad Milo do Němčiny

Výsledek: 257, Čas: 0.0786

Příklady použití Milo ve větě a jejich překlady

Mila ( mila , milo , milu )
Dimo Milo to já jsem poctěn.
Danke. dima, mila, ich bin derjenige, der geehrt ist.
Milo sbal pár věcí.
Mila, pack ein paar sachen ein.
Jiné příklady vět
Zapomeň na to Milo.
Milo, vergessen sie es.
Milo zapomněl obnovit bezpečnostní parametry.
Milo hat vergessen die security parameter zu erneuern.
Milo nás před ním varoval.
Milo hat uns vor ihm gewarnt.
Milo řekl že peníze byly zničeny.
Milo sagte, das geld wurde zerstört.
Milo proč to mýdlo.
Mila, wozu denn Seife?
Jmenuji se Milo. Jsem profesionální zabiják.
Mein name ist milo, ich bin auftragskiller.
Milo nech toho.
Mila, hör doch auf.
Milo je náš přítel.
Milo ist unser freund.
Milo měla bys jet s ním. Musím najít Olega.
Mila, du solltest mitfahren,
Milo. On si zaslouží druhou šanci.
Milo, er verdient eine zweite chance.
Milo nemusíš se bát.
Keine angst, mila.
Čau Milo.
Hallo, mila.
Milo nikdo tady není.
Milo, niemand ist hier drin.
Milo víno.
Milo, wein.
Tohle je Milo Humphrey tvůj vnuk.
Das ist milo humphrey, dein enkel.
Milo myslím že máš Humphreyovskou čelist.
Milo, ich denke, du hast den humphrey-kiefer.
Oddělal ho Frank Milo.
Frank milo hat ihn umgelegt.
Milo ty jsi říkal že nemáš rád déšť.
Milo, sie sagten, sie mögen den regen nicht.
Ahoj Williame. Tady Milo.
Hallo william, hier ist milo.
Ještě jsme s ní neskončili Milo.
Wir sind noch nicht fertig mit ihr, milo.
Máme problém Milo.
Wir kriegen ärger, milo.
Pěkně otravné Milo.
Das ist langweilig, milo.
To je Milo.
Das ist milo.
Ty jsi tam byl taky Seamusi. ty Milo.
Sie waren dort, seamus, und sie, milo.
Jsem to já Milo.
Ich bin's, milo.
Milo nevidíš že je host unavený.
Nija, siehst du nicht, dass unser gast sehr müde ist?
Milo to je šílenství!
Atticus das ist Wahnsinn!
Který mimochodem když se dozvěděli novinku o tom že byl Milo zavražděn myslím že tam byly ovace.
Welche übrigens, wenn sie die nachricht bekannt machen, das milo getötet wurde, dann standing ovations geben würden, denke ich.

Výsledek: 257, Čas: 0.0786

"Milo" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc