MLÁDEŽE DO NĚMČINY

Překlad Mládeže do Němčiny

Výsledek: 272, Čas: 0.5055

jugend (102) jugendlichen (20) junger menschen (12) jungen leute (1) youth (3) jugendpolitische (2) jugendlicher (19) jugendliche (9) jungen menschen (3)

Příklady použití Mládeže ve větě a jejich překlady

Jugend ( mládež , mládí , mladí )
Zvláštní doporučení výboru regionů ohledně dobrovolné činnosti mládeže.
Besondere Empfehlungen des Ausschusses der Regionen zur Freiwilligentätigkeit der Jugend.
Jedná se doslova o výkvět evropské mládeže.
Wir sprechen hier buchstäblich über die Blüte der europäischen Jugend.
Tyhle tance ta hudba mají neblahý vliv na chování mládeže.
Diese Tänze, diese Musik verderben die Gesinnung junger Menschen.
Prezidentovi křesťanského sdružení mládeže panu westovi.
An den Präsidenten des Christlichen Vereins Junger Menschen, Mr. West.
Der jugend
Batman nakazil mysli gothamské mládeže.
Batman hat die Gemüter der Jugend von Gotham infiziert.
Toho ničemného ohavného svůdce mládeže... falstaffa!
Den schurkischen, abscheulichen Verführer der Jugend, Falstaff!
Jiné příklady vět
Ochranu práv dětí mládeže zejména dívek;
Die Rechte der Kinder und Jugendlichen, insbesondere der Mädchen, zu schützen;
Posílení rozvoje spolupráce mládeže mezi sousedními zeměmi.
Stärkung der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen aus benachbarten Ländern.
Věděla jsem že jsi byl u skutečné mládeže.
Du bist doch bei der"Echten jugend.
Značnýnárůst v dosaženém vzdělání mládeže v letech 1999-2003.
Signifikanter Anstieg des Bildungsniveaus Jugendlicher(19992003);
EHSV vítá zvláštní pozornost kterou pakt věnuje otázce zaměstnanosti mládeže.
Der EWSA begrüßt, dass dem Thema Arbeitsplätze für Jugendliche in dem Pakt besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Nejkontroverznější z nich se týkala trestné činnosti mládeže karibského původu.
Die umstrittenste Datenbank stand im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten Jugendlicher karibischer Herkunft.
Největší nárůst dosaženého vzdělání mládeže v letech 1999-2003.
Stärkster Anstieg beim Bildungsniveau Jugendlicher(19992003);
Podstatnýnárůst dosaženého vzdělání mládeže v letech 1999-2003.
Deutlicher Anstieg beim Bildungsniveau Jugendlicher(19992003);
Nízká míra dlouhodobé nezaměstnanosti s nárůstem úrovnědosaženéhovzdělání mládeže v letech 1999-2003.
Niedrige Langzeitarbeitslosenquote bei gleichzeitigem Anstieg des Bildungsniveaus Jugendlicher(19992003);
BRISTOL SPOJENÉkrálovstvíintegrace handicapované mládeže.
BRISTOL(VEREINIGTES KÖNIGREICH)Eingliederung behinderter Jugendlicher.
Komise zajistí průzkum provedený eurobarometrem o postojích mládeže k drogám.
Die Kommission sollte eine Eurobarometer-Umfrage über die Einstellung Jugendlicher zu Drogen veranlassen.
Investovat do mládeže znamená přemýšlet dnes o evropě zítřka.
Investitionen in die Jugend bedeuten, bereits heute an das Europa von morgen zu denken.
Srazilo je auto plné opilé mládeže.
Ein Auto voll junger Leute. Betrunken natürlich.
Problém dnešní mládeže je že nemá žádnou fantazii.
Der Ärger mit den jungen Leuten heute ist, dass sie keine Phantasie haben.
Systémy na podporu mládeže.
Unterstützungssysteme für junge Menschen.
Dnešní dopolední diskuse se týká také mládeže.
In der Diskussion heute Morgen geht es auch um die Jugend.
Iii zvýšit zapojení mladých lidí do procesu informování mládeže;
Iii Förderung der Beteiligung der Jugendlichen an der Information der jugendlichen;
Zvláštní doporučení výboru regionů pro lepší pochopení poznání mládeže.
Besondere Empfehlungen des Ausschusses der Regionen im Hinblick auf ein besseres Wissen über und Verständnis für die Jugend.
Použití u dětí mládeže< 18 let.
Anwendung bei Kindern und Jugendlichen < 18 Jahre.
Zavedení dimenze mládeže do jiných oblastí politiky.
Aufnahme der jugendpolitischen Dimension in andere Politikbereiche.
Slyšels o letním táboře ostrov mládeže.
Das Feriencamp"Insel der jugend"?
Podpora činností k prohloubení poznání mládeže.
Unterstützung von Tätigkeiten zur Verbesserung des Verständnisses und des Wissens im Jugendbereich.
Je příšerně mladý nadšený sportovec patron umění. mentor mládeže.
Jung, sehr sportlich, Förderer der Künste, Mentor der Jugend.
Dneska jsi už splnil limit traviči mládeže.
Habt ihr genug Kinder vergiftet?

Výsledek: 272, Čas: 0.5055

Viz také


nezaměstnanost mládeže
jugendarbeitslosigkeit jugendarbeitslosenquote arbeitslosigkeit junger menschen
politiky mládeže
jugendpolitik jugendpolitischen maßnahmen
informovanosti mládeže
information der jugendlichen der jugendinformation
evropského paktu mládeže
europäischen pakts für die jugend
evropské fórum mládeže
europäisches jugendforum
rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže
dem rahmen für die jugendpolitische zusammenarbeit in europäischen kooperationsrahmens im jugendbereich

"Mládeže" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc