MLADÉHO MUŽE DO NĚMČINY

Překlad Mladého Muže do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.0779

jungen mann (99) jungen mannes (33) junger mann (9) junge mann (5)

Příklady použití Mladého Muže ve větě a jejich překlady

Jungen mann
Takové slova od mladého muže jsou upokojující.
Solche Worte von einem so jungen Mann... Das ist sehr beruhigend.
K takovému činu může mladého muže přivést jedině naprosté zoufalství.
Nur schiere Hoffnungslosigkeit kann einen so jungen Mann zu einer solchen Tat bringen.
Des jungen mannes
Šek je podepsán rodiči toho mladého muže jimž bychom měli poděkovat.
Der Scheck ist unterzeichnet von den Eltern des jungen Mannes. Wir sollten Ihnen Dank sagen.
Obchoduji s otcem toho mladého muže.
Ich führe mit dem Vater des jungen Mannes Geschäfte.
Einen jungen mann
Viděla jste mladého muže kolem 25 se zrzavými vlasy.
Haben Sie einen jungen Mann, Mitte Zwanzig, gesehen, Rotschopf, ungewaschen.
Mladého muže.
Einen jungen Mann.
Jiné příklady vět
Krev toho nádherného mladého muže je na tvých rukou.
Das Blut des wunderschönen jungen Mannes klebt an deinen Händen.
Takže hledáme chudého mladého muže ze zemědělské oblasti.
Also suchen wir nach einem armen, jungen Mann aus einer ländlichen Gegend?
Waxflattera jako mladého muže.
Waxflatter als junger mann?
Můj klient věří že možná zná identitu toho mladého muže.
Mein Mandant glaubt, er könnte die Identität dieses jungen Mannes kennen.
Musíte v toho mladého muže vážně věřit.
Du musst ja sehr an diesen jungen Mann glauben.
V životě mladého muže příjde čas kdy už nechce být se svou ubohou senilní matkou.
Jeder junge Mann nabelt sich einmal von seiner senilen Mutter ab.
Zabili skvělého mladého muže.
Ein netter, junger Mann wurde niedergestreckt.
Myslím že už je nejvyšší čas abychom poznali rodiče toho mladého muže.
Ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir die Eltern dieses jungen Mannes kennenlernen.
Následuj toho pohledného mladého muže.
Folge dem gut aussehenden jungen Mann.
Považovala jsem ho za tak příjemného sympatického mladého muže.
So ein amüsanter, angenehmer junger Mann, dachte ich!
To pro toho mladého muže chcete koupit tu krabici.
Und dieser junge Mann kriegt die Büchse?
Naše srdce zalétají k rodině mladého muže jenž zemřel.
Pfarrer Wir fühlen mit der Familie des verstorbenen jungen Mannes.
Někdy se bojím o tohoto mladého muže.
Manchmal sorge ich mich um diesen jungen Mann.
Co je to za okouzlujícího mladého muže.
Welch liebenswerter, junger Mann.
O měsíc později přistihli toho samého mladého muže na koňských dostizích v longchampu.
Aber einen Monat später wird derselbe junge Mann beim Pferderennen geschnappt.
Joan jak by mohla velká tabáková firma profitovat za ztráty tohoto mladého muže.
Joan. Wie sollte die Tabakindustrie vom Tod dieses jungen Mannes profitieren?
Příběh mladého muže hledajícího svou sexualitu v letech vládym.thatcher. varování.
Ein junger Mann auf der Suche nach der Sexualität in den Thatcher-Jahren.
Motiv hlava mladého muže vyrobená z vápence pocházející z.
Motiv: kalksteinkopf eines jungen Mannes, 5. Jh.
Musí to tady být velmi osamělé pro mladého muže.
Für einen jungen Mann muss es hier einsam sein.
Cesta mladého muže za dospělostí.
Die Reise eines jungen Mannes von der Kindheit in das Mann-sein.
Máme toho mladého muže z los angeles.mm-hmm.
Wir haben den jungen Mann aus Los Angeles.
Hledám mladého muže jménem ruslan gerasijev.
Ich suche einen jungen Mann namens Rouslan Guerasiev.
Nebo mladého muže.
Oder einen jungen Mann.
Musíš si najít mladého muže oženit se s ním mít děti.
Du musst einen jungen Mann finden und heiraten, Babys bekommen.

Výsledek: 255, Čas: 0.0779

Slovo od slova překladem


"Mladého muže" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc