MLADŠÍCH DO NĚMČINY

Překlad Mladších do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.1131

Příklady použití Mladších ve větě a jejich překlady

Jüngeren ( mladší , nedávné , pozdější )
U mladších pacientů mohou být nutné kratší intervaly nebo vyšší dávky.
Bei jüngeren Patienten können kürzere Dosisintervalle oder höhere Dosen erforderlich sein.
Kromě toho není trojice mladších mužů spojenci nýbrž soupeři.
Darüber hinaus sind die drei jüngeren Männer Rivalen, keine Verbündeten.
Der jüngeren ( mladší , nedávné , pozdější )
Ahmadínedžád je představitelem mladších aktivistů protišáhovské revoluce z doby před čtvrtstoletím.
Ahmadinedschad ist ein Vertreter der jüngeren Aktivisten der Revolution gegen den Schah vor einem Vierteljahrhundert.
Někteří z mladších důstojníků si postěžovali na korupci.
Einige der jüngeren Offiziere beschwerten sich über Korruption.
Jiné příklady vět
Prospěch by zajistila léčba mladších dětí.
Auch die Behandlung von kleineren Kindern hat Vorteile.
Tato zjištění mohou být odrazem účinnější metabolické clearance u mladších pacientů.
Diese Beobachtungen sind eventuell auf eine effizientere metabolische Clearance bei jüngeren Probanden zurückzuführen.
Léčba dětských pacientů mladších než rok nebyla studována.
Die Beha ndlung von pädiatrischen Patienten, die jünger als 1 Jahr sind, wurde nicht untersucht.
U těchto pacientů byla pozorována podobná účinnost jako u mladších pacientů.
Bei diesen Patienten wurde eine ähnliche Wirksamkeit beobachtet wie bei jüngeren Patienten.
Chce vás držet dál od mladších mužů tím že sám zůstane mladý.
Er will Sie von jungen Männern fernalten, indem er selbst jung bleibt.
Naší populace je mladších 24 let.
Unserer Bevölkerung sind jünger als 24 Jahre.
Léčba dětských pacientů mladších než rok nebyla studována.
Die Behandlung von pädiatrischen Patienten, die jünger als 1 Jahr sind, wurde nicht untersucht.
No tedy vlastně mladších lidí.
Ich meine, jüngere Leute, wenn du verstehst.
Nepoužívat u štěňat mladších týdnů.
Nicht bei jungen Hunden unter 8 Wochen verabreichen.
Ano sonja má několik mladších kamarádek.
Ja. Sonja hat jüngere Freundinnen.
U pacientů mladších než 16 let.
Bei Patienten, die jünger als 16 Jahre sind.
Nepoužívat u koťat mladších týdnů.
Nicht bei jungen Katzen unter 8 Wochen verabreichen.
Nepoužívat u koťat mladších týdnů.
Nicht bei jungen Katzen unter 8 Wochen anwenden.
Šest starších sourozenců šest mladších.
Sechs ältere und sechs jüngere.
Jen % zemědělců z celé evropy je mladších 35 let.
Nur 7% der Landwirte in Europa sind jünger als 35 Jahre.
Biologické poločasy zjištěné u starších pacientů byly podobné poločasům zjištěným u mladších dospělých pacientů.
Die bei den älteren Patienten beobachtete Halbwertszeit war vergleichbar mit jener bei jungen Erwachsenen.
Devět mladších tři starších.
Neun ältere, drei jüngere.
Nepoužívat u psů mladších než 12 týdnů věku.
Nicht anwenden bei Welpen, die jünger sind als 12 Wochen.
Nepoužívejte u štěňat mladších měsíců koťat mladších měsíců.
Nicht anwenden bei jungen Hunden unter 6 Monaten sowie jungen Katzen unter 5 Monaten.
Nepoužívejte u psů mladších než 12 týdnů.
Nicht anwenden bei Welpen, die jünger sind als 12 Wochen.
Nepoužívejte u štěňat mladších měsíců koťat mladších měsíců.
Darf nicht bei jungen Hunden unter 6 Monaten sowie jungen Katzen unter 5 Monaten angewendet werden.
Nepoužívat u zvířat mladších 6- ti týdnů.
Nicht anwenden bei Tieren, die jünger als 6 Wochen sind.
Nepoužívejte u štěňat mladších měsíců koťat mladších měsíců.
Nicht bei jungen Hunden unter 6 Monaten sowie bei jungen Katzen unter 5 Monaten anwenden.
Použití v pediatrii přípravek LITAK je kontraindikován u pacientů mladších než 16 let.
Anwendung bei Kindern LITAK darf bei Patienten, die jünger als 16 Jahre sind,
Navíc četnost indukované říje je nižší u mladších fen než u fen starších.
Darüber hinaus ist die Häufigkeit einer induzierten Läufigkeit bei jungen Hündinnen geringer als bei älteren.
Bezpečnost osob mladších 18 let co musejí udělat zaměstnavatelé.
Sicherheit für junge Arbeitnehmer unter 18 Jahren- was müssen Arbeitgeber tun?

Výsledek: 262, Čas: 0.1131

Viz také


dětí mladších let
kindern unter 5 jahren kleinkindern unter 2 jahren kinder unter 2 jahren

S Synonyma "mladších"


"Mladších" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc