MODUL DO NĚMČINY

Překlad Modul do Němčiny

Výsledek: 264, Čas: 0.064

Příklady použití Modul ve větě a jejich překlady

Kapsel ( modul , tobolka , kapsle )
Můj modul se při nárazu poškodil dovnitř vniká voda.
Meine Kapsel wurde durch den Aufprall geöffnet und es regnet hinein.
Modul odhozen.
Kapsel abgestoßen.
Jiné příklady vět
CIP modul nám umožnil převzít kontrolu nad hlavní nádrží.
Das CIP Modul hat es uns ermöglicht, die Kontrolle über den Haupttank zu übernehmen.
CIP modul je zničenej.
Das CIP Modul wurde zerstört.
Každý modul obsahuje tyto údaje.
Jedes Modul enthält folgende Angaben.
Tento modul definuje následující konstanty.
Dieses Modul definiert die folgenden Konstanten.
Modul 1977 slyšíte mě.
Kapsel 197, hören Sie?
Tento modul definuje několik tříd.
Dieses Modul definiert eine Reihe von Klassen.
Jejich modul je jediný pohřešovaný.
Nur ihre Kapsel wird vermisst.
Tento modul je jakýmsi přistávacím molem promoduly-laboratoře.
Dieses Modul ist eine Art Landungsbrücke für die Modul-Labore.
Tenhle modul je mrtvej!
Diese Kapsel ist tot!
Jejich modul musel být poškozen během evakuace.
Ihre Kapsel muss bei der Flucht beschädigt worden sein.
Modul% nenalezen.
Modul %1 nicht gefunden.
Lano vrtulníku se přetrhlo modul klesá na dno oceánu.
Das Helikopterkabel ist gebrochen und die"Liberty Bell"-kapsel sinkt in den Ozean.
Změnit modul.
Modul wechseln.
Při warpu nemůžeme vypustit modul.
Bei Warp kann keine Kapsel starten.
Nebyl zadán žádný modul.
Kein Modul angegeben.
Teď najdeme ten modul.
Und jetzt will ich endlich zu dieser kapsel!
Modul popis soubor typy.
Modul Beschreibung Datei Typen.
Nastavit modul kontextového menu.
Modul für Kontextmenü einrichten.
Tam je další modul.
Da drüben ist eine andere Kapsel.
Nastavit modul přepínání oken.
Modul für Fensterwechsel einrichten.
Musíme ten modul najít.
Wir müssen diese Kapsel finden.
Obecný modul pro LPD UNIX;
Allgemeines LPD Modul UNIX;
Jacku mám CIP modul.
Jack, ich hab das CIP Modul.
Chystám se vyměnit ten modul.
Bin dabei, das Modul auszutauschen.
MIME typ popis přípony modul.
MIME-Typ Beschreibung Suffixe Modul.
Nepojmenovaný modul.
Unbenanntes Modul.
Modul pro seznam kanálů aplikace kalvaname.
Ein Modul für die Kanalliste von KalvaName.
Modul byl vystřelen.
Die Kapsel ist gestartet.

Výsledek: 264, Čas: 0.064

Viz také


tento modul
dieses modul dieses kontrollmodul dieses systemeinstellungen-modul
podrobný modul
einzelmodul
ovládací modul
kontrollmodul für bedienelement kde-steuerungsmodul für kde-einrichtungsmodul

"Modul" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc