MOHL BY TO DO NĚMČINY

Překlad Mohl By To do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 259, Čas: 0.1421

Příklady použití Mohl By To ve větě a jejich překlady

Mohl by to být nějaký druh šifry.
Es könnte ein idiomatischer Code sein.
Mohl by to být sam nebo moe.
Es könnte Sam oder Moe sein.
Mohl by to být montreal.
Das könnte Montreal sein.
Mohl by to být kdokoliv.
Das könnte jeder sein.
Mohl by to být jeho vzdálený příbuzný.
Er könnte ein entfernter Verwandter sein.
Mohl by to být náš vrah.
Er könnte unser Mörder sein.
Jiné příklady vět
Mohl by to být jed nebo lektvar.
Es könnte Gift oder ein Zaubertrank sein.
Mohl by to být aztécký démon nebo čínský démon s umělou tváří.
Es kann ein Aztekendämon sein oder ein chinesischer Maskendämon.
Mohl by to být nějaký virus napadající mozek nebo hulkův drink.
Es könnte eine Art Gehirnvirus sein,...- oder ein Hulk-Saft.
Mohl by to pro nás být rozhodující moment.
Das könnte für uns ein entscheidender Augenblick sein.
Mohl by to ale také být prodejce biblí.
Er könnte auch ein Bibelverkäufer sein.
Mohl by to být virus z markridge.
Das könnte der Markridge-Virus sein.
Mohl by to být kdokoliv.
Es kann auch ein anderer sein.
Mohl by to být špatný kontakt ve vašich nervových komponentech.
Es könnte eine schlechte Verbindung in Ihren Nerven-Komponenten sein.
Mohl by to někdo vypnout.
Kann das mal einer abschalten?
Mohl by to být kurýr.
Es kann durchaus der Kurier sein.
Mohl by to někdo zapsat.
Kann das jemand festhalten?
Mohl by to být začátek velké dánské armády ano.
Das könnte der Beginn des Großen Dänischen Heers sein.
Mohl by to být jen nějaký šum.
Es könnte einfach nur Rauschen sein.
Mohl by to být němec.
Er könnte Deutscher sein.
Mohl by to být bratranec samotného jupitera na to já seru.
Er könnte der Cousin von Jupiter selbst sein, das interessiert mich einen Scheiß.
Mohl by to být ostrov ducie.
Das könnte Ducie Island sein.
Mohl by to být chlapeček.
Es kann ein Junge sein.
Mohl by to někdo odnést hraběnce prosím.
Kann das wohl bitte jemand der Gräfin überbringen?
Mohl by to být nádor.
Es könnte ein Tumor sein.
Víš mohl by to zvládnout.
Weißt Du, er könnte es schaffen.
Mohl by to být tvůj rok.
Das könnte dein Jahr werden.
Mohl by to být morfin.
Es könnte Morphin sein.
Mohl by to být jen dočasný odklad ale zařídil jsem alespoň to.
Es kann nur ein vorübergehendes Verschonen sein, aber wenigstens habe ich das erreicht.
Mohl by to říct ale udělal by chybu.
Er könnte Spitzbart sagen, doch das wäre falsch.

Výsledek: 259, Čas: 0.1421

Slovo od slova překladem


S Synonyma "mohl by to"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc