MOTEL DO NĚMČINY

Překlad Motel do Němčiny

Výsledek: 256, Čas: 0.0792

Příklady použití Motel ve větě a jejich překlady

Hotel ( hotelu , motelu , hotelovém )
Je to levný motel.
Das ist ein billiges Hotel. Das gehört dazu.
Stejný chlap stejné místo motel queens.
Selber Kerl, selber Ort, Queens Hotel.
Jo no doufám že myje nádobí líp než provozuje motel.
Hoffentlich kann er besser Teller waschen als Motels führen.
Před pár hodinami hledal hayes motel v hollywoodu.
Vor ein paar Stunden suchte Hayes nach Motels in Hollywood.
Das motel
Motel do kterého nás dali nestojí za nic.
Das Motel, in welches sie uns gesteckt haben, ist scheiße.
Je to v pohodě. motel pořád funguje.
Es ist in Ordnung, das Motel läuft dennoch.
Ein motel
Ne našla jsem si motel nedaleko odtud.
Ich fand ein Motel nicht weit weg von hier.
Vede motel na staré silnici.
Sie führt ein Motel am alten Highway.
Des motels
Jak se jmenuje ten motel.
Wie war der Name des Motels noch mal?
Ve skutečnosti to je přísně důvěrně vlastním tenhle motel.
Aber ganz im Vertrauen gesagt: Ich bin der Besitzer des Motels.
Jiné příklady vět
Motel povečeříš s námi.
Motel, isst du auch mit uns?
Pekelný motel.
Motel zur Hölle.
Můj motel ne.
Mein Motel nicht.
Ověřili jsme každý hotel motel ubytovny noclehárny.
Wir waren in jedem Hotel, Motel, Hostel, Airbnb.
Nemůže si dovolit motel.
Sie kann sich kein Motel leisten.
Za motel už nedám ani cent.
Ich gebe kein Geld mehr für Motels aus.
Byl tady jeden který se vyptávál na levný motel.
Es war ein Kerl, der hereinkam fragen über billige Motels.
Začínám ten debilní motel milovat.
Ich fange an, das doofe Motel zu lieben.
Takový prťavý místo s názvem motel 24.
Diese kleine Bude namens 24 Motel.
Vlastním bates motel.
Eigentümerin des"Bates motel.
Falešné jméno motel.
Falscher Name, Motel.
V předchozích dílech bates motel.
Bisher bei Bates Motel.
To je náš motel.
Das ist unser Motel.
Tady je náš motel.
Da ist unser Motel.
Tohle je motel lidi přichází odchází.
Das ist ein Hotel. Leute kommen und gehen.
Tohle je motel.
Das hier ist ein Motel.
Já hlasuju pro motel.
Ich bin für ein Motel.
Vedle každýho hřbitova je motel.
Neben jedem Friedhof ist ein Motel.
Ale povedlo se nám ho přesvědčit aby opustil motel.
Aber wir haben ihn überzeugt, das Motel zu verlassen.
Jak se jmenuje ten motel.
Wie ist der Name des motels?

Výsledek: 256, Čas: 0.0792

Viz také


je motel
ist ein motel hat dieses motel ist ein hotel
bates motel
bates motel

"Motel" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc