MOTORŮ DO NĚMČINY

Překlad Motorů do Němčiny

Výsledek: 254, Čas: 0.0856

Příklady použití Motorů ve větě a jejich překlady

Antrieb ( motory , pohon , hnací síla )
Bez podsvětelných motorů kterými bych vyvedla loď z toho mraku mi zbývá jen jedna možnost.
Ohne Sublicht-Kraft als Antrieb bleibt mir nur eine letzte Möglichkeit.
Všechnu energii do motorů.
Antrieb volle Energie.
Triebwerke ( motory , trysky , rakety )
Ztráta obou motorů. okamžitý návrat.
Ausfall beider Triebwerke, kommt zurück.
Má to sadu čtyř odlišných motorů proudové motory upravené letecké motory pro velkou výšku raketový pohon.
Wir haben vier triebwerke- Luftstrahltriebwerke, modifizierte Aero-Spikes und Raketenantrieb.
Maschinen ( stroje , motory , strojní zařízení )
Urychlete náběh motorů.
Maschinen volle Kraft!
Kadete 1174 kolik motorů musí vysadit aby naskočil záložní pohon?
Kadett 1174: Wie viele Maschinen müssen ausfallen, bis sich die Notaggregate einschalten?
Helley kolik motorů tohodle typu bylo vyrobeno.
In wie vielen Marken und Modellen tauchte dieser Motor auf?
Tak jaké je město motorů.
Wie ist es in Motor City?
Jiné příklady vět
V tomhle vozidle je osm motorů.
Wir haben 8 Motoren in diesem Fahrzeug.
Protože řidiči jsou omezeni na osm motorů za sezónu bronsonovy motory nevydrží.
Weil die Fahrer auf acht Motoren pro Saison beschränkt sind und Bonsons nicht halten.
Potřebujeme proto investovat do výzkumu levnějších motorů které spotřebují méně ropy.
Wir müssen in die Forschung an billigeren Motoren, die weniger Öl verbrauchen, investieren.
Je vypnuto příliš mnoho motorů!
Zu viele Motoren sind abgeschaltet!
Naše zájmy jsou mnohem nepříjemnější než stav vašich motorů.
Unsere Probleme sind wichtiger als lhr Antrieb.
U motorů které se přizpůsobují samočinně palivu.
Bei Motoren mit automatischer Anpassung an die Kraftstoffzusammensetzung.
Kolik motorů je na křídle toho boeingu.
Wie viele Triebwerke am Flügel der Boeing?
Nařídil jsem vypnutí všech motorů dokud nebudeme plně funkční.
Ich habe alle Maschinen abstellen lassen, bis wir wieder voll einsatzfähig sind.
Žádné poškození trupu motorů pane.
Kein Schaden an Hülle oder Triebwerken.
Kolik hyperprostorových motorů nám dáte.
Wie viele Motoren bieten Sie uns?
Má pár starých DDG-62 motorů co mu překáží na palubě.
Er hat ein paar DDG-62 Triebwerke, die bei ihm Platz wegnehmen.
Pomáhám jim s opravami motorů.
Ich helfe ihnen bei den Reparaturen ihrer Maschinen.
Hlavní výhodou motorů mckernon je jejich jméno.
Der wahre Wert von McKernon Motors liegt im Namen.
Namísto použití elektrických motorů elektromechanických ovladačů jsme užili stlačený vzduch.
Anstelle von elektrischen Motoren und elektrischen Bedienteilen verwenden wir Druckluft.
Ztratili jsme tah motorů pane!
Triebwerke ausgefallen, Sir.
Po této události se musí vyměnit na celém světě až 40 motorů.
Nach dem Zwischenfall müssen nun weltweit bis zu 40 Triebwerke ausgewechselt werden.
Geordi převést všechnu energii do motorů.
Alle Energie auf Maschinen umleiten.
Budoucnost bateriemi poháněných motorů.
Die Zukunft batteriebetriebener Motoren.
Výsledkem studie bylo že částice uvolňované z těchto motorů jsou převážně uhlovodíky.
Das Ergebnis der Studie war, dass die von solchen Motoren ausgestoßenen Partikel überwiegend Kohlenwasserstoffe sind.
Převést všechnu energii do motorů.
Alle Energie auf Maschinen umleiten.
Tohle letadlo má více motorů!
Der Flieger hat mehrere Motoren.
Ve venkovní zdi zela díra bylo slyšet mohutný hukot obrovských motorů.
Wir hören durch ein Loch in der Außenwand das Getöse von großen Maschinen.

Výsledek: 254, Čas: 0.0856

Viz také


motorů vozidel
dem antrieb von fahrzeugen
výkonu motorů motorových vozidel
die motorleistung von kraftfahrzeugen

"Motorů" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc