MUNICI DO NĚMČINY

Překlad Munici do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.1541

Příklady použití Munici ve větě a jejich překlady

Munition ( munice , munici , náboje )
Grimesi drž se waddella dávej mu munici když ji bude potřebovat.hoo-ahhoo-ah.
Du gibst Waddell Munition, wenn er sie braucht.
Ve hře můžeš sebrat munici ze země!
Im Spiel kann man Munition vom Boden aufsammeln!
Die munition ( munice , munici , náboje )
Potřebujeme tu munici!
Wir brauchen die Munition,
Potřebujeme munici.
Wir brauchen die Munition.
Und munition ( munice , munici , náboje )
Munici v operačním centru hned za jídelnou.
Und Munition im TOC hinter der Cafeteria.
Potřebujeme zbraně munici.
Bring Waffen und Munition mit!
Jiné příklady vět
Takže poté co přivezou munici do afriky musí zpět odletět s rybami.
Nachdem sie Waffen nach Afrika gebracht haben, fliegen sie zurück... mit Fisch.
Máme všechnu munici co potřebujeme.
Wir haben die ganze Munition, die wir brauchen.
První družstvo bude po táboře roznášet munici.
Team eins wird Munition im ganzen Lager verteilen.
Munici zbraň.
Munition, Gewehr.
Dělostřelectvo už nemá střelný prachy ani munici.
Die Artillerie hat kein Pulver, keine Munition.
Ano ale pomohlo by kdybychom měli nějakou munici.
Ja, aber es würde helfen, wenn wir etwas Munition hätten.
Neměli jsme munici.
Wir hatten keine Munition.
Mám ještě munici.
Ich hab noch Munition.
Pojedeme pro munici.
Holen wir uns Munition.
Nepoužívám to jako munici.
Ich benutze das nicht als Munition.
Zbraně munici.
Waffen, Munition.
Nechce nám dát další munici.
Er will uns keine Munition mehr geben.
Ušetříme munici.
Wir sparen Munition.
Seržante rozdejte poslední munici.
Hauptfeldwebel, verteilen Sie die letzte Munition.
Já... přinesl jsem nějakou munici.
Ich... Ich bringe euch noch Munition.
Vodu jídlo munici.
Wasser, Nahrung, Munition.
Teď se musíme dostat k chapmanovi munici.
Suchen wir Chapman und die Waffen.
Dojdu pro munici.
Ich hol die Munition.
Dáme tu munici tam kde byla.
Dann setzen wir die Kugeln wieder ein.
Grady doplnit munici příděly.
Grady: Munition und Essen auffüllen.
Zajistili jsme aspoň tu munici.
Wurde die Munition gesichert?
Jaxi jeď zkontrolovat munici vem opieho sebou.
Jax, sieh nach der Munition und nimm Ope mit.
Přinesl jste si náhradní vestu munici jak sem vám řikala.
Haben Sie die Weste und die Munition, wie ich es Ihnen sagte?
Nemám munici.
Keine Munition mehr.

Výsledek: 257, Čas: 0.1541

Viz také


úmluvy o kazetové munici
übereinkommens über streumunition

"Munici" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc