MUSÍ VĚDĚT DO NĚMČINY

Překlad Musí Vědět do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.0864

müssen wissen (44) sollen wissen (3) muss wissen (54) muss erfahren (10) müssen erfahren (5)

Příklady použití Musí Vědět ve větě a jejich překlady

Müssen wissen
Oriové musí vědět že zde nejsou vítáni.
Die Ori müssen wissen, dass sie nicht willkommen sind.
Děti musí vědět že v ně věříte.
Kinder müssen wissen, dass man an sie glaubt.
Müssen erfahren
Lidé musí vědět proti komu jsme.
Die Leute müssen erfahren, womit wir konfrontiert sind.
Lidé musí vědět že existuješ.
Die Leute müssen erfahren, dass es dich gibt.
Jiné příklady vět
Vantika musí vědět že naše bezpečnostní úsilí bude zaměřeno na přístavní prstenec.
Vantika muss wissen, dass unsere Sicherheitsvorkehrungen auf den Andockring konzentriert sind.
Někdo musí vědět kde žije.
Jemand muss wissen, wo sie wohnt.
Hannah musí vědět co se děje.
Hannah muss erfahren, was vor sich geht.
Někdo musí vědět že jsi tady.
Jemand muss wissen, dass Sie hier sind.
Gotham musí vědět co je zač.
Gotham muss erfahren, wer er wirklich ist.
Věř mi. loajální kapitáni musí vědět že za nima stojím.
Meine Hauptleute sollen wissen, dass ich hinter ihnen stehe.
Sookie musí vědět kdo je zač aby se mohla bránit.
Sookie muss wissen, was sie ist, damit sie sich selbst beschützen kann.
Svět musí vědět k čemu v poušti došlo.
Die Welt muss erfahren, was in dieser Wüste geschehen ist.
Prezident musí vědět že tenhle útok nespáchal sovětský svaz.
Der Präsident muss wissen, dass dieser Angriff nicht von der Sowjetunion ausging.
Dixon musí vědět pro koho opravdu pracuje.
Dixon muss erfahren, für wen er wirklich arbeitet.
Spotřebitelé musí vědět co kupují.
Der Verbraucher muss wissen, was er kauft.
Richard roper musí vědět že jste stejná liga.
Richard Roper muss erfahren, dass Sie in derselben Liga wie er spielen.
Spotřebitelé musí vědět co kupují za co platí.
Die Verbraucher müssen wissen, was sie kaufen und wofür sie bezahlen.
Kupující musí vědět co kupují ti kdo hledají kvalitu ji musí nalézt.
Käufer müssen wissen, was sie kaufen, und wer Qualität sucht muss Qualität finden!
Lidé musí vědět že se neskrývá jako ostatní.
Aber die Menschen müssen erfahren, dass er sich nicht wie der Rest von ihnen versteckt.
Impérium musí vědět co se děje.
Das Imperium muss erfahren, was geschieht.
Někdo musí vědět kde je jeho rodina.
Jemand muss wissen, wo seine Familie ist.
Rodiče v našem městě musí vědět co se tu děje.
GERICHTSMEDIZIN Die Eltern müssen erfahren, was los ist.
Svět musí vědět že jsme v právu.
Die Welt muss erfahren, dass wir im Recht sind.
Stroj musí vědět kde je shawová jestli žije.
Die Maschine muss wissen, wo Shaw ist und ob sie noch lebt.
Skitteři musí vědět že jsme blízko.
Die Skitter müssen wissen, dass wir nahe sind.
Pochopí to. musí vědět jak je to pro tebe osobní.
Sie müssen wissen, wie persönlich das für dich ist.
Všichni musí vědět co se tady děje-- ta opravdová freak show!
Jeder muss erfahren, was hier draußen los ist...- Die wahre Freak Show!
Někdo musí vědět kde je.
Jemand muss wissen, wo sie ist.
Ať se stane cokoliv někdo musí vědět kdo to udělal.
Was auch immer passiert, irgendjemand muss erfahren, wer es war.
Investoři musí vědět že se po celém světě uplatňují stejné normy.
Investoren müssen wissen, dass überall auf der Welt dieselben Standards gelten.

Výsledek: 265, Čas: 0.0864

Viz také


musí vědět že
müssen wissen , dass er muss wissen , dass sie muss wissen , dass
musí vědět co
müssen wissen , was muss erfahren , was
to musí vědět
muss es wissen muss es erfahren
svět musí vědět
welt muss erfahren die welt muss wissen
lidé musí vědět že
die leute müssen wissen , dass das volk muss wissen , dass die leute müssen erfahren , dass
vědět že
wissen , dass weiß ich , dass
vědět co
wissen , was weißt du , was
vědět jak
wissen , wie wissen , was sehen , wie

Slovo od slova překladem


S Synonyma "musí vědět"


"Musí vědět" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc