MUSÍME DO NĚMČINY

Překlad Musíme do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 39709, Čas: 0.3028

Příklady použití Musíme ve větě a jejich překlady

Musíme najít svědka z toho baru.
Wir müssen einen Zeugen aus der Bar finden.
Ne musíme mluvit s grace.
Nein, wir müssen mit Grace reden!
Musíme zavolat policii.
Wir brauchen die Polizei.
Musíme se prospat.
Wir brauchen etwas Schlaf.
Kdosi prohlásil že musíme porozumět příčinám terorismu.
Jemand hat gesagt, wir müssten die Ursachen des Terrorismus verstehen.
Řekl že musíme splnit přání mého otce.
Er sagte, wir müssten den Wunsch meines Vaters erfüllen.
Jiné příklady vět
Musíme počkat na večer.
Wir müssen bis abends warten.
Musíme ho ochránit.
Wir mussten sie beschützen.
Musíme začít znovu.
Wir brauchen einen Neuanfang.
Musíme si promluvit.
Wir müssen reden.
Musíme ho izolovat.
Wir mussten ihn isolieren.
Musíme se bavit!
Wir brauchen Unterhaltung!
Ano musíme provést koulosektomii.
Es scheint, als müssten wir eine Sackektomie durchführen.
Musíme to vypáčit.
Wir müssen das raushebeln.
Policajti řekli že musíme ven. v protější budově je bomba.
Die Cops sagten, wir müssten gehen, da ist eine Bombe im Gebäude.
Musíme zrušit operaci!
Wir mussten die Operation abbrechen.
Kolik dní musíme pracovat.
Wieviel Tage müssten wir arbeiten?
Musíme se zeptat paige.
Wir müssten Paige fragen.
Musíme vymyslet nový plán.
Wir brauchen einen neuen Fluchtplan.
Musíme okamžitě jít.
Wir müssen sofort gehen.
Musíme stabilizovat její synaptické funkce.
Wir mussten ihre synaptischen Funktionen stabilisieren.
Musíme svolat koncilium.
Wir brauchen ein 24-Stunden-UFC.
Musíme ti něco říct.
Wir müssen dir was sagen.
Mám kšeft ale musíme se spojit.
Aber dazu müssten wir fusionieren.
Musíme jen provést střevní biopsii na potvrzení.
Wir müssten nur eine Darmbiopsie machen um das zu bestätigen.
Musíme získat zpět ty deníky které jsme spálili.
Wir müssen die Tagebücher zurückholen, die wir verbrannt haben.
Nicku musíme důvod.
Nick, wir brauchen einen Grund.
Musíme získat informace o darhkovi.
Wir mussten Information über Darhk bekommen.
Musíme respektovat ctít práva pracovníků v tomto odvětví.
Wir müssten die Rechte der Beschäftigten in diesem Sektor respektieren und anerkennen.
Pokud ano musíme zavolat ostrahu.
Wenn ja, müssten wir die Sicherheit verständigen.

Výsledek: 39709, Čas: 0.3028

"Musíme" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc