MY NEMÁME DO NĚMČINY

Překlad My Nemáme do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 261, Čas: 0.1036

wir haben kein (17) wir haben keine (97) wir (6) wir haben keinen (21)

Příklady použití My Nemáme ve větě a jejich překlady

Wir haben kein
Andrew my nemáme velkou tabuli.
Wir haben kein Super-Schaubild.
Ale my nemáme peníze.
Aber wir haben kein Geld.
Wir ( my , to , ho )
My nemáme v úmyslu použít božího bojovníka ve válce!
Wir wollen den Gotteskrieger nicht als Kriegswaffe einsetzen!
My nemáme zájem někoho zabíjet.
Wir wollen niemanden töten.
Jiné příklady vět
My nemáme čas.
Wir haben keine Zeit.
My nemáme čas. chtějí přístroje odpojit zítra.
Wir haben keine Zeit. Sie wollen die Maschinen Morgen abschalten.
My nemáme ovce.
Wir haben keine Schafe.
My nemáme žízeň.
Olivere my nemáme čas!
Oliver, wir haben keine Zeit.
My nemáme místo.
Wir haben keinen Platz.
Ale my nemáme dovoleno.
Aber wir dürfen.
My nemáme krále.
Wir haben keine Könige.
My nemáme krb na dálkový ovládání.
Wir haben keinen ferngesteuerten Kamin.
Ale saleel má štěstí na své straně my nemáme nic.
Aber Saleel hat das Glück auf seiner Seite, wir nicht.
A-ale-- my nemáme písničku!
Aber wir haben keinen Song!
Ne my nemáme.
Nein, wir.
Tati my nemáme veslování ani.
Dad, wir haben kein Ruder.
My nemáme kamery na přilbách.
Wir haben keine Helmkameras.
My nemáme vůdce.
Wir haben keinen Anführer.
Crosley je sice korunovanej vůl ale my nemáme ani tucha kdo sida udal.
Corsley ist zwar ein Oberblödmann, aber wir wissen nicht, wer Sid verriet.
My nemáme dilema.
Wir haben kein Problem.
My nemáme achillovu patu.
Wir haben keine Achillesferse.
My nemáme ďábla kirku ale vašim zvykům rozumíme.
Wir haben keinen Teufel, Kirk. Aber wir wissen, was Ihrer so tut.
My nemáme loď.
Wir haben kein Schiff?
My nemáme deset sekund.
Wir haben keine zehn Sekunden.
My nemáme povolení.
Wir haben keine Erlaubnis.
My nemáme věci.
Wir haben keinen Besitz.
My nemáme televizi.
Wir haben kein Fernsehen.
My nemáme psa.
Wir haben keinen Hund.

Výsledek: 261, Čas: 0.1036

Slovo od slova překladem


nemáme
- wir haben keine wir haben nicht

"My nemáme" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc