MYSLÍM DO NĚMČINY

Překlad Myslím do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 42697, Čas: 0.3524

Příklady použití Myslím ve větě a jejich překlady

Myslím že vím co se stalo tvému otci.
Ich glaub, ich weiß, was mit deinem vater passiert ist.
Myslím že to je pecka.
Ich glaub, das wird ein hit.
Wohl ( myslím , je , možná )
Myslím že mám špatnou adresu.
Ich hab wohl die falsche adresse.
Myslím že šli na záchod.
Sie gingen wohl auf die toilette.
Každý den na ni myslím.
Ich denke jeden tag an sie.
Myslím že Santiago je na cestě k paní Drakeové.
Ich denke, santiago ist auf dem weg um mrs. drake zu sehen.
Myslím že tady Warren sedával psával kuličkovým perem.
Ich glaube, warren hat hier gesessen und per hand geschrieben.
Myslím že něco mám.
Ich glaube, ich habe etwas.
Ich meine
Grace myslím to vážně.
Grace, ich meine es ernst!
Myslím to vážně že máš pravdu.
Ich meine es ernst. du hast recht.
Myslím že jeho Ctihodnost ukázal velkou trpělivost mladá dámo.
Ich finde seine ehren hat große geduld gezeigt, junge dame.
Myslí si že mě chrání ale myslím že nechci být ochraňována.
Er denkt, er beschützt mich, aber ich finde nicht, dass ich beschützt werden möchte.
Jiné příklady vět
Myslím že proto jsme jeden druhého našli.
Ich denke, deswegen haben wir einander gefunden.
Myslím že je to grimoár naší rodiny.
Ich denke, es ist unser familien-grimoire.
Myslím že budu potřebovat led.
Ich glaube, ich brauche etwas eis.
Myslím že ano.
Ich glaube schon.
Myslím že se nám vesmír snaží něco říct.
Ich denke, das universum versucht uns etwas mitzuteilen.
Myslím že musíte být ohromená.
Ich meine, ich sollte beeindruckt sein.
Myslím že si Jenny přinesla společnost.
Ich glaube, jenny hat gesellschaft mitgebracht.
Myslím že jsi mi zlomil žebro.
Ich denke... du hast mir... eine rippe gebrochen.
Myslím ve tvém stavu.
Ich meine in deinem Zustand?
Jen myslím že je to hloupé.
Ich finde es nur bekloppt.
Myslím že to šlo docela dobře.
Ich finde, das lief ganz gut.
Myslím páni Wesi.
Ich meine, wow, wes.
Myslím že jo.
Ich schätze schon, ja.
Myslím že se ve skutečnosti jmenuje Lamar Jones.
Ich glaub, er heißt eigentlich lamar jones.
Myslím že vám dlužím snídani.
Ich denke, ich schulde dir ein frühstück.
Nabourali jsme myslím že je mrtvej.
Wir hatten einen unfall. ich glaube, er ist tot.
Myslím že tohle bývala požární stanice.
Das war wohl mal eine feuerwache.
Myslím profesionálně.
Ich meine, professionell.

Výsledek: 42697, Čas: 0.3524

S Synonyma "myslím"


"Myslím" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc